ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Ομάδα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και διατροφής - Ειδικότητας Τεχνικών Φυτικής Παραγωγής

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β” Τάξης
Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Οι μαθητές της Β” Τάξης του Τομέα: «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής» και Ειδικότητας: «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής«, παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών διδασκαλίας, εκ των οποίων οι 12 ώρες ανήκουν σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και οι υπόλοιπες 23 σε μαθήματα της ειδικότητάς τους, που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας 2 2
Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία 2 2
Γεωργική Μηχανή Ι 2 3
Φυτοπροστασία 2 2
Φυτική Παραγωγή 2 2
Αμπελουργία 1 1
Σύνολο 11 12

Αναζητήστε τα επαγγελματικά δικαιώματα του τομέα που σας ενδιαφέρει στο παρακάτω τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας:

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Top