ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τομέας Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β” Τάξης - Τομέα Διοίκησης & Οικονομίας

Οι μαθητές της Β” Τάξης του Τομέα: «Διοίκησης & Οικονομίας» και Ειδικότητας: «Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών«, παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών διδασκαλίας, εκ των οποίων οι 12 ώρες ανήκουν σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και οι υπόλοιπες 23 σε μαθήματα της ειδικότητάς τους, που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο
Λογιστικές Εφαρμογές 2 4
Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2 4
Στοιχεία Δικαίου (Αστικού – Εμπορικού – Εργατικού) 4
Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική 3
Σύγχρονες Συναλλαγές 1 1
Αγγλικά Ειδικότητας Ι 2
Σύνολο 14 9

Αναζητήστε τα επαγγελματικά δικαιώματα του τομέα που σας ενδιαφέρει στο παρακάτω τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας:

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Top