ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού - Ειδικότητας Τεχνικών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β” Τάξης
Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Οι μαθητές της Β” Τάξης του Τομέα: «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού» και Ειδικότητας: «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων«, παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών διδασκαλίας, εκ των οποίων οι 12 ώρες ανήκουν σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και οι υπόλοιπες 23 σε μαθήματα της ειδικότητάς τους, που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο
Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος-Ηλεκτρομαγνητισμός 3 3
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι 4 4
Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας 1 3
Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 3
Αγγλικά Ειδικότητας 2
Σύνολο 10 13

 

Αναζητήστε τα επαγγελματικά δικαιώματα του τομέα που σας ενδιαφέρει στο παρακάτω τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας:

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Top