ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης - Ειδικότητας Υπαλλήλων Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β” Τάξης
Τομέα Διοίκησης & Οικονομίας

Οι μαθητές της Β” Τάξης του Τομέα: «Διοίκησης & Οικονομίας» και Ειδικότητας: «Υπάλληλος Οικονομίας & Διοίκησης στον Τουρισμό«, παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών διδασκαλίας, εκ των οποίων οι 12 ώρες ανήκουν σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και οι υπόλοιπες 23 σε μαθήματα της ειδικότητάς τους, που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο
Εισαγωγή στον Τουρισμό 3
Οργάνωση & Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2 4
Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων 2 3
Στοιχεία Δικαίου (Αστικού – Εμπορικού – Εργατικού) 5
Αγγλικά Ειδικότητας Ι 2
Γαλλικά ή Γερμανικά 2
Σύνολο 16 7

Αναζητήστε τα επαγγελματικά δικαιώματα του τομέα που σας ενδιαφέρει στο παρακάτω τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας:

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Top