ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Ομάδας τεχνολογικών εφαρμογών - Τομέα Μηχανολόγων - Ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β” Τάξης
Τομέα Μηχανολογίας

Οι μαθητές της Β” Τάξης του Τομέα: «Μηχανολογίας» και Ειδικότητας: «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών«, παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών διδασκαλίας, εκ των οποίων οι 12 ώρες ανήκουν σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και οι υπόλοιπες 23 σε μαθήματα της ειδικότητάς τους, που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο
Κατεργασίες Μετάλλων – Συγκολλήσεις 3 4
Βασική Ηλεκτρολογία 2 2
Μηχανολογικό Σχέδιο 3
Τεχνολογία Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών  2
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 2  3
Αγγλικά Ειδικότητας 2
Σύνολο 11 12

 

Αναζητήστε τα επαγγελματικά δικαιώματα του τομέα που σας ενδιαφέρει στο παρακάτω τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας:

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Top