ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

principal

Τομεάρχες Ηλεκτρολόγων Μπουντάς Βασίλειος ΠΕ12
Τομεάρχης  Μηχανολόγων Πιπερτζής Γεώργιος ΠΕ17
Τομεάρχης Πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος ΠΕ19
Top