ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

principal2

Διευθυντής ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Λεοντιάδης Δημήτριος ΠΕ18
Διευθυντής ΕΚ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Τσίπος Ιωάννης ΠΕ17
Υποδιευθυντής ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Μπότζας Αθανάσιος ΠΕ04
Υποδιευθυντής ΕΚ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Χαραλαμπίδης Δημήτριος ΠΕ17
Top