ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Ομάδα Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τομέα Μηχανολόγων - Ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β” Τάξης
Τομέα Μηχανολογίας

Οι μαθητές της Β” Τάξης του Τομέα: «Μηχανολογίας» και Ειδικότητας: «Τεχνικός Εγκαταστάσεων, Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού«, παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών διδασκαλίας, εκ των οποίων οι 12 ώρες ανήκουν σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και οι υπόλοιπες 23 σε μαθήματα της ειδικότητάς τους, που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο
Τεχνολογία Ψύξης & Ψυκτικές Εγκαταστάσεις 4 4
Βασική Μεταλλοτεχνία & Συγκολλήσεις Μετάλλων 2 3
Βασική Ηλεκτρολογία 2 3
Τεχνικό – Μηχανολογικό Σχέδιο 3
Αγγλικά Ειδικότητας 2
Σύνολο 10 13

Αναζητήστε τα επαγγελματικά δικαιώματα του τομέα που σας ενδιαφέρει στο παρακάτω τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας:

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Top