ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Ομάδας τεχνολογικών εφαρμογών - Τομέα Μηχανολόγων - Ειδικότητας Τεχνικών Οχημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β” Τάξης
Τομέα Μηχανολογίας

Οι μαθητές της Β” Τάξης του Τομέα: «Μηχανολογίας» και Ειδικότητας: «Τεχνικός Οχημάτων«, παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών διδασκαλίας, εκ των οποίων οι 12 ώρες ανήκουν σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και οι υπόλοιπες 23 σε μαθήματα της ειδικότητάς τους, που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο
Τεχνολογία Κινητήρων Οχημάτων 3 3
Τεχνολογία Συστημάτων Οχημάτων 3 3
Μηχανολογική Σχεδίαση Οχημάτων 3
Εργαστήριο Βασικής Μηχανολογίας 2
Βασική Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρικό Σύστημα Οχημάτων  2 2
Αγγλικά Ειδικότητας 2
Σύνολο 10 13

Αναζητήστε τα επαγγελματικά δικαιώματα του τομέα που σας ενδιαφέρει στο παρακάτω τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας:

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Top