Στήλη: Γενικά

Σεξουαλική Ταυτότητα

Στις μέρες μας αλλά και από τα παλαιοτέρα χρόνια όλοι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικοί σεξουαλική ταυτότητα. Στην μέρες μας η σεξουαλική μας προτιμήσει είναι πιο έντονη από τα παλαιοτέρα χρόνια και πλέον δεν ντρεπόμαστε για την σεξουαλική μας ταυτότητα. Ωστόσο στην παλαιότερη εποχή το να έχεις μια διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα πέρα από αυτό που ορίζουμε σύμφωνα με την βιολογία φυσιολογικό ήταν παράλογο και έτσι οι άνθρωπο τότε κρυβόταν άμα έχουμε διαφορετική προτιμήσει.

Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αγαπάει και να είναι σε μια σχέση ή δεσμό με οποιαδήποτε σεξουαλική προτιμήσει έχει. Πια είναι τα είδη της σεξουαλικής προτιμήσεις? Τα είδη της σεξουαλικής προτιμήσεις είναι η ερωτική έλξη τον δύο διαφορετικών ειδών φίλων οπού είναι και ο μόνος τρόπος να γίνει αναπαραγωγή ανθρώπου ,υπάρχουν και μερικά άτομα τα οποία δεν έχουν αυτή την σεξουαλική ταυτότητα αλλά είναι ομόφυλη οπού δεν μπορούν να κάνουν αναπαραγώγει στην συνέχεια υπάρχει ακόμα ένα είδος σεξουαλικής ταυτότητας όπου μερικοί άνθρωποι έλκονται και από τα δυο φύλα.

Τέλος η σεξουαλική ταυτότητα οπού έχει ένα άτομο δεν είναι αίτια για να καταταχθεί σε κατώτερο επίπεδο και να κριθεί για αυτό. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ίσα δικαιώματα και είναι επιλογή του κάθε’ να μας το τι κάνουμε στην σεξουαλική μας ζωή χωρίς να επεμβαίνει κάνεις σε αυτό .

 

Απο τισ μαθήτριεσ

Θεοδώρα-Μαρία Μητσιάνη

Ηλέκτρα Μαλάμογλου

Σεξουαλική Ταυτότητα

Στις μέρες μας αλλά και από τα παλαιοτέρα χρόνια όλοι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικοί σεξουαλική ταυτότητα. Στην μέρες μας η σεξουαλική μας προτιμήσει είναι πιο έντονη από τα παλαιοτέρα χρόνια και πλέον δεν ντρεπόμαστε για την σεξουαλική μας ταυτότητα. Ωστόσο στην παλαιότερη εποχή το να έχεις μια διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα πέρα από αυτό που ορίζουμε σύμφωνα με την βιολογία φυσιολογικό ήταν παράλογο και έτσι οι άνθρωπο τότε κρυβόταν άμα έχουμε διαφορετική προτιμήσει.

Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αγαπάει και να είναι σε μια σχέση ή δεσμό με οποιαδήποτε σεξουαλική προτιμήσει έχει. Πια είναι τα είδη της σεξουαλικής προτιμήσεις? Τα είδη της σεξουαλικής προτιμήσεις είναι η ερωτική έλξη τον δύο διαφορετικών ειδών φίλων οπού είναι και ο μόνος τρόπος να γίνει αναπαραγωγή ανθρώπου ,υπάρχουν και μερικά άτομα τα οποία δεν έχουν αυτή την σεξουαλική ταυτότητα αλλά είναι ομόφυλη οπού δεν μπορούν να κάνουν αναπαραγώγει στην συνέχεια υπάρχει ακόμα ένα είδος σεξουαλικής ταυτότητας όπου μερικοί άνθρωποι έλκονται και από τα δυο φύλα.

Τέλος η σεξουαλική ταυτότητα οπού έχει ένα άτομο δεν είναι αίτια για να καταταχθεί σε κατώτερο επίπεδο και να κριθεί για αυτό. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ίσα δικαιώματα και είναι επιλογή του κάθε’ να μας το τι κάνουμε στην σεξουαλική μας ζωή χωρίς να επεμβαίνει κάνεις σε αυτό .

 

Απο τισ μαθήτριεσ

Θεοδώρα-Μαρία Μητσιάνη

Ηλέκτρα Μαλάμογλου

Οι σχέσεις των εφήβων με τους γονείς τους

Γράφει ο μαθητής της Β΄ Γυμνασίου, Ευθυμιόπουλος Δημήτρης

 4-2Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής κατά την οποία το παιδί  εξελίσσεται σε ενήλικα. Δεν είναι απλά χρόνος, είναι διαδικασία σωματικού και συναισθηματικού  μετασχηματισμού. Ο κύριος εξελικτικός σκοπός, τον οποίο εξυπηρετεί η εφηβεία, είναι να προετοιμάσει το άτομο, να ανεξαρτητοποιηθεί από τους γονείς του,  ώστε να μπορέσει  ως ενήλικας  να ζει μία αυτόνομη ζωή. Κατά συνέπεια, η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη σε κάθε άτομο  και θα πρέπει να  ολοκληρωθεί  με επιτυχία,  ώστε το άτομο  να ζήσει επιτυχημένα ως ενήλικας

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και εισέρχονται στην περίοδο της εφηβείας, το σώμα τους μεγαλώνει και αυτό και αλλάζει. Οι ταυτόχρονες συναισθηματικές και σωματικές αλλαγές  τούς δημιουργούν ανασφάλεια και στρες  για την εξωτερική τους εμφάνιση. Την ίδια στιγμή  πειραματίζονται και μαθαίνουν, πώς να αλληλεπιδρούν με άλλους εφήβους και παράλληλα  αναζητούν την αποδοχή τους. Η ταυτόχρονη επιδίωξη φαινομενικά συγκρουόμενων στόχων, κάνει τη ζωή τους,  να φαντάζει χαοτική και τους ίδιους  ευερέθιστους και απρόβλεπτους.

Έτσι,  οι έφηβοι βιώνουν έντονο στρες, το οποίο με τη σειρά του επιβαρύνει την οικογένεια. Η διαδικασία κατά την οποία  ο έφηβος τελικά ανεξαρτητοποιείται  από τους γονείς του,  οδηγεί και  σε συμπεριφορές που είναι δυνατόν να παρεξηγήσουν ακόμη και οι γονείς. Η  αμφισβήτηση της εξουσίας  και των κανόνων  του σπιτιού είναι φυσικό μέρος της διαδικασίας ανεξαρτητοποίησης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής ο/η έφηβος πειραματίζεται με τις αποφάσεις της/του και μαθαίνει να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του/της. Η μεγάλη ευθύνη των γονιών  είναι να προσφέρουν ένα υγιές περιβάλλον και στήριξη, ώστε αυτή η εξελικτική διαδικασία να ολοκληρωθεί σωστά. Η αυτονόμηση  και ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς σηματοδοτεί την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εφηβείας  και την έναρξη της ενήλικης ζωής. Αυτός πρέπει είναι ο τελικός σκοπός  τόσο για την/τον έφηβο όσο και για τους γονείς της/του.

Οι γονείς που κατανοούν τον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι έφηβοι,  είναι λιγότερο  πιθανόν,  να εκλάβουν τη συμπεριφορά των εφήβων ως προσωπική προσβολή και να τη θεωρήσουν αγενή ή απρεπή. Στην περίοδο της  εφηβείας, τα πιο σημαντικά πράγματα  τα οποία μπορούν οι γονείς να προσφέρουν είναι αγάπη, κατανόηση, ασφαλές καταφύγιο στο σπίτι, κανόνες και όρια και πάνω απ” όλα να είναι καλοί ακροατές.

Οι έφηβοι δεν μπορούν να επιβιώσουν συναισθηματικά χωρίς την επικοινωνία με τους γονείς τους. Η συμβολή και η στήριξη των γονιών  στη διάρκεια της εφηβείας  είναι πολύ σημαντική  και για αυτό το σκοπό  τα κανάλια επικοινωνίας  μεταξύ γονέων και εφήβων θα πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτά. Παρόλο που τελική αποστολή των εφήβων είναι να ανεξαρτητοποιηθούν από τους γονείς τους, ταυτόχρονα, θα πρέπει να γνωρίζουν και να νιώθουν ότι η οικογένειά τους αποτελεί ένα μόνιμο ασφαλές καταφύγιο, όταν το χρειαστούν.

Εσείς αγοράζετε;

Γράφουν οι μαθήτριες της Β τάξης, Δημητρίου Δήμητρα – Νικολέτα, Μαλίογλου Ιωάννα και Κουρταλίδου Εμμανουέλα – Μαρία 

imagesΟ καταναλωτισμός είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τάση της εξίσωσης της προσωπικής ευτυχίας με την απόκτηση υλικών αγαθών και την κατανάλωση.

Στις μέρες μας ο καταναλωτισμός είναι το κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας ,διότι ο άνθρωπος έχει εξασφαλίσει ως επί το πλείστον τις βασικές του ανάγκες και ασχολείται με την ικανοποίηση ποικίλων πρόσθετών αναγκών του. Η στροφή του ανθρώπου στις εφήμερες απολαύσεις είναι ορατή παντού, ο άνθρωπος εργάζεται πυρετωδώς για την απόκτηση νέων αγαθών, ενώ συχνά συμβαίνει οι προσωπικές θυσίες του καθενός να είναι μεγαλύτερης σπουδαιότητας από το αποτέλεσμα των κόπων του. Οι διαφημίσεις συμβάλλουν σε αυτή τη πρακτική, αφού ενημερώνουν το ευρύ κοινό για κάθε τι καινούριο που κυκλοφορεί στην αγορά και κινητοποιούν το αγοραστικό κοινό. Τα πρότυπα της κοινωνίας έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχει πλέον μία σαφή έξαρση της ξενομανίας και του μιμητισμού. Μέσα σε αυτό το διαρκή αγώνα προς εκπλήρωση των συνέχων αυξανόμενων αναγκών ο άνθρωπος χάνει το γέλιο του, στρεσάρεται και αποξενώνεται από τους οικείους του. Συχνό είναι ,επίσης, το φαινόμενο των ψυχολογικών και πνευματικών διαταραχών, καθώς και διαταραχών της προσωπικότητας λόγω του μιμητισμού. Από την άλλη πλευρά, σαφέστατα ο καταναλωτισμός συμβάλει στην κινητοποίηση της οικονομίας ,αφού οι επιχειρήσεις παράγουν όλο και περισσότερα προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας.

Κλείνοντας, ο καταναλωτισμός θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένος με τον σημερινό τρόπο ζωής . Το αν θα συνεχιστεί η κατάσταση αυτή και στο μέλλον είναι άγνωστο ,γιατί η οικονομία λειτουργεί κυκλικά, έτσι όταν μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα του πληθυσμού μοιραία πέφτουν και οι δείκτες της κατανάλωσης. Αυτό που κρίνεται σκόπιμο όμως είναι να αναφέρουμε είναι ότι με την ικανοποίηση των υπέρμετρων καταναλωτικών αναγκών τόσο η κοινωνία, όσο και οι ζωές μας φθείρονται ανεπανόρθωτα.

body shaming

Γράφουν οι μαθήτριες  της Β τάξης, Δημητρίου Δήμητρα – Νικολέτα, Μαλίολου Ιωάννα και Κουρταλίδου Εμμανουέλα – Μαρία 

 body-shaming-wecapableΤο body shaming, αν και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο ως πρακτική, είναι ένας όρος που εμφανίζεται στον δημόσιο λόγο τα τελευταία χρόνια και περιγράφει τα επικριτικά σχόλια που μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος για την εμφάνισή του. Το φαινόμενο αφορά τόσο γυναίκες ,όσο και άνδρες.

Στην κοινωνία θαυμάζουμε γυναίκες, αλλά και άνδρες, στις «ιδανικές» διαστάσεις, χωρίς δερματοπάθειες και αυτοάνοσα που αλλάζουν την «αποδεκτή» όψη. Το body shaming περιγράφει τα κακόβουλα σχόλια, τα οποία εκδηλώνονται για να προσβάλουν και να χαρακτηρίσουν την εμφάνιση ενός ανθρώπου  όταν ξεφεύγουν από το μη ρεαλιστικό πρότυπο που κυριαρχεί. Το body shaming έχει βαθιές πολιτισμικές ρίζες στην κοινωνία, στα MME, στην οικογένεια, στον τρόπο που μεγαλώνουμε, ακόμα και στην τέχνη και στον κινηματογράφο.

Το τελευταίο διάστημα, η συζήτηση έχει ανοίξει έντονα και στην ελληνική κοινωνία. Αφορμή μπορεί να έχει σταθεί και το γεγονός ότι ασκείται τελευταία body shaming σε ανθρώπους για τα κιλά τους, την κυτταρίτιδά ή τις ραγάδες τους, τα τατουάζ ή τις δερματοπάθειές τους, ή ακόμα το ότι πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα μπορεί να γίνονται τα ίδια θύματα κακόβουλων σχολίων. Εντωμεταξύ, γυναίκες και άνδρες με εξωπραγματικά «ιδανικές» διαστάσεις κυριαρχούν στα κοινωνικά δίκτυα, είτε για να επιβάλουν τα καθιερωμένα πρότυπα της βιομηχανίας ομορφιάς που εκθειάζουν το υπερβολικά αδύνατο και γυμνασμένο σώμα, είτε για να μας συμβουλεύσουν να αγαπάμε το σώμα μας, όπως είναι…

Περιμένοντας και ανυπομονώντας για το καλοκαίρι, όπου αρκετοί και αρκετές νιώθουν ανασφαλείς να εκθέσουν το σώμα τους στα βλέμματα των άλλων, ανοίγουμε τη συζήτηση, όχι μόνο με αφορμή την παραλία, αλλά κυρίως για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να χωράμε στα σώματά μας απενοχοποιημένα.

Και στην τελική σε όποιους αρέσουμε για τους άλλους δυστυχώς δε θα μπορέσουμε!!!!

 

«Ρατσισμός» Ένα πολυσυζητημένο φαινόμενο

Γράφει η μαθήτρια της Γ” τάξης Μακρή Αγγελική 

Μολονότι η ισότητα όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλής, φύλου και πολιτικών πεποιθήσεων είναι κατοχυρωμένες συνταγματικά, τα φαινόμενα του ρατσισμού αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς.
 
Ρατσισμός είναι η μεροληπτική αντιμετώπιση ορισμένων ατόμων, ομάδων ή φυλών από ανθρώπους  που αποδέχονται προκατασκευασμένα και απόλυτα σχήματα ανωτερότητας ή κατωτερότητας. Ο όρος εμφανίζεται τον 13ο  αιώνα. Προέρχεται από την ισπανική λέξη raza και την πορτογαλική raca και αυτές με τη σειρά τους  από την αραβική λέξη rus που σημαίνει κεφάλι.
 
Πρώτο και κύριο αίτιο του ρατσισμού είναι ο σοβινισμός ή αλλιώς ο φανατικός εθνικισμός και υπερπατριωτισμός, που οδηγεί στην υποτίμηση κάθε ξένου στοιχείου με σκοπό τη διατήρηση της καθαρότητας του έθνους. Το γεγονός αυτό προκαλεί την ύπαρξη ακραίων ομάδων που διακατέχονται συνήθως  από εθνικιστικές πεποιθήσεις και  οι οποίοι για να αναδείξουν την αξία τους και να προσελκύσουν οπαδούς, υπερτονίζουν την ανωτερότητά τους σε βάρος των υπόλοιπων εθνικοτήτων.
Δεύτερο αίτιο είναι η ξενοφοβία και η προκατάληψη ότι η μετανάστες απειλούν την σύσταση του έθνους. Το μεγάλο σε ακραίο βαθμό πλήθος των μεταναστών προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στους γηγενείς κατοίκους που τους βλέπουν ως κατώτερους και ως απειλή για τη σωματική ακεραιότητα, την περιουσία και τη δουλειά τους.
Αυτό βέβαια συνδέεται και με το τρίτο αίτιο εξάπλωσης του ρατσισμού. Τα λανθασμένα πρότυπα και στερεότυπα που περνούν στα παιδιά και στην ευρύτερη κοινωνία μέσω του σχολείου, των ΜΜΕ  και της οικογένειας, οδηγούν σε λάθος συμπεριφορές, όπως αναφέρθηκε και στο κύριο αίτιο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι γνωστό ότι διογκώνουν τα γεγονότα τα οποία ενισχύουν την ξενοφοβία, ενώ η οικογένεια ασυνείδητα ενισχύει στερεότυπα μέσα από τον φόβο και όχι εσκεμμένα.
Πρώτος τρόπος αντιμετώπισης μπορεί να είναι η σωστή εκπαίδευση των νέων. Πυρήνας της θα είναι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ιδεώδη, ώστε οι  μαθητές να απαλλαγούν από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που οδηγούν σε ρατσιστικές συμπεριφορές, ενώ μπορεί να γίνουν αναφορές σε σημαντικές προσωπικότητες, όπως στον Martin Luther King και στον Nelson Mandela, οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι της κίνησης για  την αντιμετώπιση του ρατσισμού.
Δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης θα μπορούσε να ήταν η υποχρέωση της πολιτείας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πνευματικών ανθρώπων να καταγγέλλουν τα φαινόμενα του ρατσισμού και να ενημερώνουν τους πολίτες για τον ρατσισμό, τις αιτίες, τις αρνητικές συνέπειες και τις μορφές του, ώστε να υιοθετήσουν αντιρατσιστικές συμπεριφορές.  Επίσης, ίσως θα ήταν αποτελεσματικό, να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τέταρτος και τελευταίος τρόπος αντιμετώπισης είναι η αναφορά στα λάθη του παρελθόντος,  όπως το ολοκαύτωμα των εβραίων από τον Hitler, με σκοπό να διδαχθεί η ανθρωπότητα από   τις καταστροφικές συνέπειες του ρατσισμού.
Ο ρατσισμός είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα σύγχρονων κοινωνιών που αφορά όλους μας και μόνο ενωμένοι μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε και να τον εξαλείψουμε.

Ολυμπιακοί Αγώνες

Γράφουν οι μαθητές της Β΄τάξης: Κουμαντζιάς Δημήτρης, Ρεσινιώτης Σπύρος

hellas3Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν από τους αρχαίους Έλληνες που ήθελαν να  πραγματοποιήσουν μία εκδήλωση πανελλήνιου χαρακτήρα, καθώς ζούσαν χωρισμένοι και απλωμένοι σε έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο. Η πρώτη καταγεγραμμένη διεξαγωγή των Αγώνων έγινε στην Ολυμπία, το 776 π.Χ.

Το σύμβολο των Αγώνων σχεδιάστηκε το 1912 από τον Βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν, συνιδρυτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Οι πέντε κύκλοι χρώματος μπλε, μαύρου, κόκκινου, και πράσινου σε λευκό φόντο, συμβόλιζαν τα χρώματα των σημαιών όλων των χωρών που συμμετείχαν στους Αγώνες εκείνη την εποχή. Σήμερα, η επίσημη τοποθέτηση της ΔΟΕ αναφέρει ότι οι πέντε κύκλοι συμβολίζουν την παγκοσμιότητα του Ολυμπιακού κινήματος.

Η  Γαλλία είναι η διοργανώτρια χώρα των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, που θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Ιουλίου έως και τις 11 Αυγούστου 2024.

Διαδικτυακοί φίλοι – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Γράφουν οι μαθήτριες της Β΄ τάξης: Βαρσαμοπούλου Ευδοξία, Γρίδα Άννα

avatars-000694960369-pfcprt-t500x500Η φιλία είναι μία κοινωνική σχέση που δημιουργούμε με άλλους ανθρώπους. Παρόλα αυτά, το να δημιουργήσεις φιλικές σχέσεις στην πραγματική ζωή στη σημερινή εποχή είναι δύσκολο. Γι’ αυτό κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν τους διαδικτυακούς (online) φίλους.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής φιλίας είναι το γεγονός ότι γνωρίζεις άτομα τα οποία δεν θα είχες τη δυνατότητα να γνωρίσεις από κοντά. Με αυτά τα άτομα μπορείς να μοιραστείς κοινές σκέψεις και να αναπτύξεις κοινά  ενδιαφέροντα. Επίσης, η γνωριμία ατόμων μέσω διαδικτύου είναι μια καλή λύση για τους εσωστρεφείς. Επιπλέον, οι άνθρωποι που έχουν μειωμένο ελεύθερο χρόνο μπορούν να γνωρίσουν φίλους μέσω ίντερνετ πιο εύκολα και γρήγορα.

Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα στο να έχεις διαδικτυακούς φίλους. Για παράδειγμα, μπορεί να πέσεις θύμα διαδικτυακής απάτης. Αυτό συμβαίνει, διότι κάποιοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η πραγματική τους ταυτότητα παραμένει κρυφή. Επίσης, χάνεται η ουσιαστική επαφή, αφού δεν έχεις τη δυνατότητα να δεις και να γνωρίσεις τον άλλον από κοντά. Τέλος, όσο η εγκληματικότητα αυξάνεται τόσο πιο δύσκολο είναι να εμπιστευτείς κάποιον, ειδικά, στο ίντερνετ.

Κλείνοντας, το ότι υπάρχουν μειονεκτήματα στο να έχεις μία διαδικτυακή φιλία με κάποιον, δεν θα έπρεπε να μας εμποδίζει από το να γνωρίζουμε νέα άτομα και να δημιουργούμε σχέσεις.

Η γλώσσα των νέων

Γράφουν οι μαθήτριες της Γ τάξης, Κουμαντζιά Βασιλική και Ανεσίδη Αλίκη

έφηβοι φωτεινες σελλειδεςΌπως είναι γνωστό, η γλώσσα έχει εξελιχθεί σε σχέση με  παλιότερα. Η γλώσσα των νέων περιλαμβάνει ένα σύνολο λέξεων και κυρίως φράσεων, το οποίο με την πάροδο των χρόνων εμπλουτίζεται, κάνοντας την επικοινωνία των σημερινών παιδιών πιο εύκολη και κατανοητή για τους ίδιους. Ουσιαστικά, έχουν αρχίσει να δημιουργούν ένα «νέο»  λεξιλόγιο δυσνόητο για τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Οι λέξεις αυτές, που αποτελούν τον κώδικα επικοινωνίας των νέων, είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένες από την τριβή της νεολαίας με το διαδίκτυο, και ιδιαίτερα με τα social media, τις μουσικές και τηλεοπτικές τους προσλαμβάνουσες, αλλά και την προσαρμογή και παραλλαγή της αργκό της προηγούμενης από αυτούς γενιάς. Είναι λογικό ότι η δημιουργία αυτού του ανεξάρτητου νεανικού λεξιλογίου υπήρχε ανέκαθεν συνήθεια των νέων. Ωστόσο, έγινε μαζικό φαινόμενο από τα τέλη του 20ου  αιώνα. Έρευνες, βέβαια, δείχνουν πως, πλέον, η γλώσσα των νέων είναι γνωστή σε όλους, ακόμα και σε άτομα άνω των 30 ετών, με μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να τη μιλά, προσπαθώντας να προσελκύσουν τους νέους και να αποτελούν και αυτοί με τη σειρά τους μέρος ενός νεανικού κοινού. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που μιλάει αυτή τη νέα γλώσσα είναι οι γυναίκες.

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί η νέα γενιά δεν θεωρείται και δύσκολο. Ανακατεύουν λέξεις της πρωτότυπης γλώσσας και τις συνδυάζουν με αγγλικές λέξεις. Εννοείται πως δεν λένε όλες τις λέξεις ολοκληρωμένες αλλά «κομμένες». Για παράδειγμα: η φράση «θα σου βγάλω την τρέσα» μπορεί να έχει πολλές έννοιες, όπως ότι  αυτό που έκανες ήταν απερίσκεπτο (βλακεία) ή  σταμάτα αυτό που κάνεις ή κανόνισε να το ξανακάνεις. Έπειτα η λέξη «μπρο»  σημαίνει φίλε μου, αδερφέ μου, η φράση «είσαι catfish» είναι μια από τις πιο συνηθισμένες φράσεις  στις συζητήσεις  των εφήβων. Αυτή η αγγλική φράση σημαίνει ότι κάποιος είναι τελείως διαφορετικός στην πραγματική ζωή από ότι στο διαδίκτυο. Άλλο ένα παράδειγμα είναι η φράση «κόβω την φλέβα μου» που δεν χρησιμοποιείται με την κανονική της έννοια,  αλλά μεταφορικά, μετά από κάτι που έκανε κάποιος και το θεωρήσαμε βλακεία η απερισκεψία.

Παρόλη την ύπαρξη αυτής της διαδεδομένης γλώσσας, οι γλωσσολόγοι ανησυχούν για την συρρίκνωση της ελληνικής γλώσσας. Η χρήση ξένων φράσεων ή ακόμη και η αχρηστοποίηση του πλούσιου λεξιλογίου μας, αποτελούν την αλλοίωση της ομιλούμενης γλώσσας της χώρας μας η οποία μπορεί να γίνεται σε αργούς ρυθμούς, αλλά ίσως θα έχει μοιραία κατάληξη στο μέλλον των μεταγενέστερων γενεών.

Η Θεσσαλονίκη

     Γράφουν οι μαθητές της Β γυμνασίου Μπίτσια Ραφαήλ, Μαββίδης Κωνσταντίνος, Νοτόπουλος Πρόδρομος 

   Η Θεσσαλονίκη, μια πόλη με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, αποτελεί έναν ανεξάντλητο πηγαίο πλούτο εμπειριών. Κατακτημένη από διάφορους πολιτισμούς που όλοι τους άφησαν  το αποτύπωμα τους σε κάθε γωνιά, η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται ως μια πόλη με πολυποίκιλη και συναρπαστική κληρονομιά.

  Η ιστορία της Θεσσαλονίκης ξεκινά αιώνες πριν, όταν ιδρύθηκε από τον Κάσσανδρο τον 4ο αιώνα π.Χ. Από τότε η πόλη γνώρισε τη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Οθωμανική και εν συνεχεία τη Βαλκανική και Ευρωπαϊκή εποχή. Κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου, η Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε ως σημαντικό κέντρο πολιτισμού, ενώ η επιρροή των Οθωμανών προσέδωσε ένα μοναδικό χρώμα στην αρχιτεκτονική της. Σήμερα, η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται ως μια δυναμική, πολυπολιτισμική πόλη. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στον Λευκό Πύργο, σύμβολο της πόλης, και να απολαύσουν τη θέα στο Θερμαϊκό Κόλπο. Ο Αρχαιολογικός Χώρος της Πλατείας Αριστοτέλους αποτελεί μια περιοχή όπου ο σύγχρονος πολιτισμός συναντά την αρχαιότητα.

 THESSALONIKI, GREECE - JANUARY 7, 2015

Η πόλη περιλαμβάνει επίσης πληθώρα μουσείων, όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που φιλοξενούν σημαντικά εκθέματα από το παρελθόν της περιοχής. Η Τέχνη συναντά την παράδοση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την αυθεντική γεύση της  κουζίνας  της  στα τοπικά ταβερνάκια. Οι κατοίκοι της Θεσσαλονίκης διακρίνονται για τη φιλοξενία τους και το πάθος τους για τον πολιτισμό. Οι παραδόσεις ζουν δίπλα στη σύγχρονη πολεοδομία, δημιουργώντας ένα μοναδικό μείγμα που καθιστά τη Θεσσαλονίκη έναν προορισμό που αξίζει να εξερευνήσετε.

aristotelous

Καταλήγοντας σε αυτό το μαγικό ταξίδι στην Θεσσαλονίκη, ανακαλύψαμε μια πόλη που συνδυάζει τον πλούτο του παρελθόντος με τη ζωντάνια του παρόντος. Κάθε γωνία αναδεικνύει την πολυποίκιλη κληρονομιά της, ενώ οι κάτοικοί της φιλοξενούν τον επισκέπτη με ανοιχτές αγκάλες.

ompreles

 

 

 

Top