Επικαλύψεις στο Πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών της Γ Γυμνασίου-Α Λυκείου με χρηση custom tools[προσαρμοσμένων εργαλείων](Πατσιομίτου, Σ)

f4

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ANIMATION-CUSTOM TOOLS

Η κατασκευή ενός προσαρμοσμένου εργαλείου και η χρήση μετασχηματισμών και άλλων αλληλεπιδραστικών τεχνικών των λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας [π.χ του λογισμικού Geometer's Sketchpad) συνιστά έναν ακόμα τρόπο κατασκευής πλακοστρώσεων. Για παράδειγμα αν κατασκευάσουμε ως  εργαλείο στο σχήμα αριστερά που μετασχηματίζει το αρχικό τετράγωνο σε ένα άθροισμα πέντε τετραγώνων και χρησιμοποιήσουμε συνδυασμούς ανάκλασης και κουμπιών μετακίνησης μπορούμε να παράγουμε το σχήμα δεξιά.

f2

Οι πλακοστρώσεις αυτές λόγω των μετασχηματισμών που υφίστανται, μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην κατανόηση της έννοιας της διατήρησης της επιφανείας (Κορδάκη, 1999).  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

Στη συνέχεια θα κατασκευάσουμε σπείρες Baravelle που έχουμε την δυνατότητα να θέσουμε σε κίνηση. 

f3

Μέσω της διαδικασίας αυτής οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν σε έννοιες όπως γεωμετρική πρόοδος, άθροισμα απείρων όρων γεωμετρικής προόδου, όριο. Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα σπειροειδές ισόπλευρο τρίγωνο με animation, στην συνέχεια ένα εξάγωνο και να επεκτείνουμε την διαδικασία με την κατασκευή της εντυπωσιακής πλακόστρωσης δεξιά, που η κίνηση στο εσωτερικό της δημιουργεί φαντασμαγορικά σχέδια. 

Οι ιδέες που παρουσιάστηκαν για την δημιουργία πλακοστρώσεων με χρήση του μενού Μετασχηματισμός του Geometer’s Sketchpad, μπορούν να αξιοποιηθούν για να κατασκευάσουν οι μαθητές δημιουργικές εργασίες στα πλαίσια του μαθήματος της γεωμετρίας στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο αλλά και να αποτελέσουν σημαντικό διαισθητικό θεμέλιο για την ανάπτυξη παραγωγικού συλλογισμού. Το σημαντικό είναι ότι με τις δραστηριότητες αυτού του είδους θα κάνουμε τέχνη μέσα από την γεωμετρία, θα συνδέσουμε δηλαδή τα μαθηματικά με τον πραγματικό, εξωμαθηματικό κόσμο και θα αντιληφθούμε ότι τα μαθηματικά είναι ένα μέσο για τη ανάπτυξη του πολιτισμού. 

Βιβλιογραφία:

Το κείμενο περιέχει αποσπάσματα των παρακάτω εργασιών.

Η συγγραφή του κειμένου και η επιλογή των πολυμέσων έγινε από τη Δρ. Σταυρούλα Πατσιομίτου

Πατσιομίτου, Σ. (2009) Οι Πλακοστρώσεις στο Sketchpad v4 ως  διαισθητικό θεμέλιο για την ανάπτυξη παραγωγικών συλλογισμών Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου  ΕΤΠΕ με τίτλο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία», σσ. 154-160. Βόλος, 24-26 Απριλίου

http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe1442.pdf

Πατσιομίτου, Σ. (2009) Επικαλύψεις επιπέδου μέσω του Geometer’s Sketchpad v4 στο Πρόγραμμα Σπουδών: Tessellations, Πεντόμινος, Αλγεβρικές Δομικές μονάδες, Rep-Tiles, Tangram. Πρακτικά 5ουΠανελλήνιου Συνεδρίου ΤΠΕ, με τίτλο: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική  πράξη», σσ. 601-609. Σύρος 8, 9, 10 Μαΐου 2009

 

Πατσιομίτου, Σ. (2009) Μαθαίνω Μαθηματικά με το Geometers Sketchpad v4 Εκδόσεις Κλειδάριθμος . Τόμος Α . ISBN:978-960-461-308-3

 

Σχολιάστε

Top