ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΘΕΜΑ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.     Στόχοι πιλοτικού μαθήματος

Οι μαθητές

a.     Να ερμηνεύουν τους σεισμούς και των ηφαίστεια στο παρελθόν. (μυθιστορήματα, προκαταλήψεις). Να γνωρίσουν μεγάλους ιστορικούς σεισμούς και ηφαίστεια.

b.     Να μελετήσουν τους σεισμούς και τα ηφαίστεια ως γεωλογικά φαινόμενα.

c.      Να γνωρίσουν ποιες είναι οι σεισμικές και ηφαιστειακές ζώνες στην Ευρώπη και ποια είναι η σεισμική και ηφαιστειακή δράση στον Ελλαδικό χώρο.

d.     Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις των σεισμών και των ηφαιστείων στην Ευρώπη.

e.     Να γνωρίζουν ποια είναι η αντισεισμική και αντιηφαιστειακή  προστασία.

f.       Να αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο, χάρτες και βιβλία.

g.     Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν κατά ομάδες.

 

2.     Εκπαιδευτική μέθοδος

Συνεργατική διερεύνηση με οδηγό φύλλα εργασίας και δημιουργία ομάδων μαθητών.

 

3.     Διάρκεια

Το μάθημα έγινε  τον μήνα Δεκέμβριο του 2012 και διήρκησε 6 διδακτικές ώρες ως εξής:

a.     Φύλλο εργασίας 1  για 1 ώρα

b.     Φύλλο εργασίας 2  για 1 ώρα

c.      Φύλλο εργασίας 3 για 1 ώρα

d.     Φύλλο εργασίας 4 για 1 ώρα

e.     Φύλλο εργασίας 5 για 1 ώρα

f.       Παρουσίαση φύλλων εργασιών και αξιολόγηση μαθήματος για 1 ώρα.

Επίσης στο τέλος του προγράμματος δόθηκε φύλλο αξιολόγησης προγράμματος, που συμπληρώθηκε από τους μαθητές σε χρόνο πέντε λεπτών.

 

4.     Αποτελέσματα αξιολόγησης και συμπεράσματα

Το φύλλο αξιολόγησης αποτελείται από 12 ερωτήσεις:

a.     Οι πρώτες 2 ερωτήσεις με συμμετοχή 15%, ικανοποιώντας τον 1ο στόχο.

b.     Οι επόμενες 2 ερωτήσεις με συμμετοχή 15%, ικανοποιώντας τον 2ο στόχο.

c.      Οι επόμενες 4 ερωτήσεις με συμμετοχή 30%, ικανοποιώντας τον 3ο στόχο.

d.     Οι τελευταίες 2 ερωτήσεις με συμμετοχή 20%, ικανοποιώντας τον 4οστόχο.

e.     Οι τελευταίες 2 ερωτήσεις με συμμετοχή 20%, ικανοποιώντας τον 5οστόχο.

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης αυτού του νέου πιλοτικού μαθήματος προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα και προβληματισμοί:

a.     Υπήρχε ενεργή συμμετοχή σχεδόν από όλους τους μαθητές στην τάξη.

b.     Δεν υπήρχε το κλασικό διάβασμα στο σπίτι.

c.      Το σχολικό βιβλίο είχε βοηθητικό ρόλο στο μάθημα.

d.     Υπήρχε χρονοβόρα προετοιμασία του εκπαιδευτικού ως προς τα φύλλα εργασίας.

e.     Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη για περιορισμένη όμως ύλη μαθημάτων.

f.       Το μάθημα ήταν σχεδόν μαθητοκεντρικό και απλά ο εκπαιδευτικός συντόνιζε τις ενέργειες των μαθητών με τα φύλλα εργασίας και το διαδραστικό πίνακα.

g.     Αν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή με Η/Υ για κάθε 2 ή 3 μαθητές, το μάθημα θα ήταν απόλυτα μαθητοκεντρικό.

h.     Τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας  από τους μαθητές χρησιμοποιήθηκαν ως κύρια εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

i.        Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθητών έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών, περίπου στο 60%, κατανόησε την ύλη του μαθήματος.

j.       Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος έδειξαν ότι το πρόγραμμα είχε επιτυχία, οι μαθητές ένιωσαν ικανοποιημένοι και θα ήθελαν η διδασκαλία του μαθήματος να γίνετε με παρόμοιο τρόπο. Οι μαθητές θεώρησαν ότι ο χρόνος ήταν λίγος, η διάθεση για την παρακολούθηση ήταν μέτρια και τα τεχνολογικά μέσα ήταν ανεπαρκή.

k.     Το πρώτο φύλλο εργασίας δόθηκε μία εβδομάδα πριν το πρώτο μάθημα, γιατί είναι εργασίες και απλά έγινε παρουσίαση εργασιών και συζήτηση στη τάξη.

l.        Μετά την συμπλήρωση του κάθε φύλλου εργασίας από όλα τα παιδιά της τάξης, τα συλλέγει τα φύλλα εργασίας ένας συντονιστής μαθητής και παραδίδει την άλλη εβδομάδα στον καθηγητή σε ψηφιακή μορφή το φύλλο εργασίας συμπληρωμένο, λαμβάνοντας υπόψην όλα τα φύλλα εργασίας των μαθητών.

m. Κάθε συντονιστής μαθητής παρουσιάζει το φύλλο εργασίας στην τάξη στην τελευταία διδακτική ώρα και μετά ξεκινάει η αξιολόγηση.

5.     Εργαλεία και τεχνικές

Χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Google earth, το εκπαιδευτικό πακέτο Γεωλογία-Γεωγραφία Α & Β Γυμνασίου και το Word Office.

Επίσης αντλήθηκαν πολλές πληροφορίες από το διαδίκτυο και ειδικότερα από ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Μέσα στην τάξη χρησιμοποιήθηκε φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και το σύστημα του διαδραστικού πίνακα με τον βιντεοπροβολέα.

Τέλος κάθε φορά δίνονταν από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος τα κατάλληλα φύλλα εργασίας από το νέο πρόγραμμα σπουδών Γεωλογίας-Γεωγραφίας Γυμνασίου.

 

6.     Συμμετέχοντες

Στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του τμήματος Β1  της Β Γυμνασίου στο 14ο Γυμνάσιο Λάρισας.

Ειδικότερα συγκέντρωσαν από τους μαθητές τα φύλλα εργασίας και επιμελήθηκαν την τελική μορφή τους, οι εξής μαθητές τα παρακάτω φύλλα εργασίας.

Το 1ο φύλλο εργασίας η Γκαμπούρα Ζαχαρένια, ο Αποστολάκης Πέτρος, η Αναγνώστου Ελένη, η Βούρτουρα Ιππονίκη και ο Αποστόλου Παντελής, το 2οφύλλο εργασίας η Βούρτουρα Ιππονίκη, το 3ο φύλλο εργασίας η Γκαμπούρα Ζαχαρένια και το 4ο φύλλο εργασίας η Ανδρεοπούλου Βάγια και το 5ο φύλλο εργασίας  με συμμετοχή πολλών μαθητών.

Υπεύθυνος της υλοποίησης αυτού του προγράμματος ήταν ο εκπαιδευτικός με ειδικότητα Γεωλόγος,  Παπαϊωάννου Ελευθέριος.

 

seismikh_drash_europe

Παπαϊωάννου Λ.

Σχολιάστε

Top