Γιατί δεν συμμετέχουν οι νέοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις;

  Στις μέρες μας, ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την πορεία του πολιτισμού μας εντάσσονται και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.    

Οι νέοι μέσα από την οικογένεια θεωρείται ότι ξεκινάνε να μαθαίνουν σχετικά με την προσφορά στο συνάνθρωπο και την ευαισθητοποίηση για φλέγοντα ζητήματα. Όμως πολύ συχνά, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και της κρίσης αξιών, οι γονείς θεωρούν τη συμμετοχή των παιδιών τους περιττή σε τέτοιου είδους οργανώσεις, καλλιεργώντας τον ατομικισμό και τη μη αλτρουιστική συνείδηση.

Ακόμα ένα σημαντικό ρόλο στη με συμμετοχή των νέων στις Μ.Κ.Ο. παίζει και η εκπαίδευση. Παρατηρείται το φαινόμενο της μη σωστής ενημέρωσης προς τους μαθητές για την ύπαρξη αυτών των οργανώσεων. Επίσης η έλλειψη σφαιρικής και ανθρωπιστικής απιδείας οδηγούν στη μη ανάπτυξη της πνευματικής καλλιέργειας και στην ηθικοποίηση του ατόμου ώστε να προσφέρει εκούσια τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο. 

Τα νεαρά άτομα ζούμε σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται και απαιτεί την επαγρύπνιση  μας. Τα πολλά μαθήματα στο σχολείο, οι εξωσχολικές δραστηριότητες και η εκμάθηση ξένων γλωσσών με στόχο την απόκτηση πτυχίων και εφοδίων γενικότερα, στερεύουν τον ελεύθερο χρόνο με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να αναπτύξουμε εθελοντισμό.

Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι η προσφορά των Μ.Κ.Ο. στην κοινωνία είναι σημαντική και ανεκτίμητη, ωστόσο πολύ λίγοι νέοι αναγνωρίζουν αυτή τους την αξία και προσφορά.

Χριπάτσιος Β.
Γ” Γυμνασίου

Σχολιάστε

Top