Α

Ενότητα:Περιβάλλον

Θα μιλήσουμε για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.Τι είναι η ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού(ΑΗΗΕ)

είναι η διαδικασία μετατροπής των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων σε προϊόντα ίδιας ή διαφορετικής χρήσης,αφού έχουν προηγηθεί συγκεκριμένα στάδια επεξεργασίας που έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση των επικινδύνων στοιχείων από αυτά και την ανάκτηση των αξιοποιήσιμων υλικών τους.

Γιατί να ανακυκλώνω τις ηλεκτρικές συσκευές μου;

Για να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών. Λόγω της προόδου της τεχνολογίας και της μεγάλης μείωσης του κόστους παραγωγής,τα ηλεκτρικά είδη εξαπλώνονται με γρήγορους ρυθμούς,με συνέπεια την ταχεία αύξηση του όγκου των αποβλήτων τους. Αναλογιστείτε πόσα κινητά τηλέφωνα έχετε αλλάξει τα τελευταία 5 χρόνια. Κατά συνέπεια,το πιο άμεσο και ορατό όφελος της ανακύκλωσης συσκευών είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων και της ανάγκης για τη δημιουργία νέων Χωρών Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.