ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

ερωτηματικο Ρεπορταζ Νετ

Βρες τους καθηγητές που …κρύβονται στα κουτάκια και …διάγραψέ τους!

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Π Β Λ Α Γ Α Ρ Α Τ Ζ Ρ Π Ν Χ
2 Ο Α Σ Π Ε Γ Κ Α Σ Ο Υ Χ Ε Α
3 Υ Β Δ Ζ Μ Ο Υ Σ Ι Ο Σ Θ Ι Τ
4 Σ Γ Ε Η Ι Κ Α Λ Α Θ Α Σ Μ Ζ
5 Π Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ Ο
6 Ο Δ Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ι Ο Υ Π
7 Υ Η Κ Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Η Κ Λ Ο
8 Ρ Μ Ο Υ Λ Α Τ Ζ Ι Κ Ο Υ Β Υ
9 Ι Ο Υ Γ Ι Α Κ Ο Β Η Σ Μ Ν Λ
10 Κ Υ Φ Ρ Α Γ Κ Ο Υ Ξ Ο Π Ρ Ο
11 Α Τ Α Σ Ο Υ Λ Α Σ Ω Ψ Α Ξ Υ
12 Σ Υ Σ Ι Ω Κ Α Υ Τ Α Χ Φ Β Γ

Ευαγγελία Μουλατζίκου

 

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης