Η φωτογραφία του μήνα!

Σέρρες   >    Άνοιξη στο Μενοίκιο

Από το φωτογραφικό λεύκωμα του Δ. Ταμπούρη: ΦΩΣ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

Άνοιξη στο Μενοίκιο

Σχολιάστε

Top