Βιβλίο: μια άλλη απόλαυση!

ΑΠΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ - Απρ• 30•16

ΒΙΒΛΙΟ

Κάθε βιβλίο, πέρα από την ευχαρίστηση που προσφέρει στον αναγνώστη που ασχολείται μαζί του είτε από ενδιαφέρον είτε από περιέργεια, ωφελεί.

Το βιβλίο ψυχαγωγεί, χαλαρώνει και ταξιδεύει το νου και την ψυχή του αναγνώστη σε κόσμους άλλους. Έτσι ο αναγνώστης αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του.

Επιπλέον το βιβλίο εμπλουτίζει τη σκέψη, τις γνώσεις και το λεξιλόγιό μας.

Τελικά, το βιβλίο είναι μια απόλαυση για τον αναγνώστη.

 Στάφα Ερντόνα

Σχολιάστε

Top