Στήλη: Έρευνες

ΕΡΕΥΝΑ-Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ-Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟimage1

Με αφορμή το μέτρο «Η τσάντα στο σχολείο» πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 50 μαθητές της ΣΤ τάξης του σχολείου μας. Η στάση των μαθητών  απέναντι στο μέτρο φαίνεται στα παρακάτω ραβδογράμματα.

CaptureCapture2

 

Ευχαριστώ το ΣΤ1 και το ΣΤ2 για τη συμμετοχή τους στην έρευνα!

Κωνσταντίνος  Πανόπουλος (ΣΤ1)

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

??????????????????????????

Capture

Top