ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπεύθυνοι  για την έκδοση της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Ραλλειούπολη»  είναι οι υπεύθυνοι  εκπαιδευτικοί του Ομίλου Δημοσιογραφίας:

Για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019:      

  Ξανθή Καρανταΐρη

  Σταματίνα Ντάλντου

Top