Τεχνητή νοημοσύνη από τον Πίτη Νίκο

     Τεχνητή νοημοσύνη

 από Πίτη Νίκο

      Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στην πληροφορική  ο οποίος  σχετίζεται με την σχεδίαση και με την υλοποίηση συστημάτων που μιμούνται διάφορα στοιχεία της συμπεριφοράς του ανθρώπου που μπορούν να είναι και μάθηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, προσαρμοστικότητα, επίλυση προβλημάτων κ.α.

        Η τεχνητή αποτελεί σημείο τομής μεταξύ επιστημών, όπως νευρολογία, γλωσσολογία, ψυχολογία, καθώς την επιστήμη μηχανικών, με στόχο την με στόχο τη σύνθεση ευφυούς συμπεριφοράς, με στοιχεία συλλογιστικής, μάθησης και προσαρμογής στο περιβάλλον, ενώ συνήθως εφαρμόζεται σε μηχανές ή υπολογιστές ειδικής κατασκευής.

                                                                                            ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

         Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές ικανές να “κατανοούν” το περιβάλλον τους, να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα (ήδη έτοιμα ή συλλεγμένα μέσω αισθητήρων, π.χ. κάμερας), τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει αυτών.

        Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανά να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, σε ένα ορισμένα βαθμό, αναλύοντας τις συνέπειες προηγούμενων δράσεων και επιλύοντας προβλήματα με αυτονομία.

      Μερικές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης έκαναν την εμφάνισή τους εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια. Η εξέλιξη, ωστόσο, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διάθεση αναρίθμητων δεδομένων και νέων αλγορίθμων επέτρεψαν την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της Ε.Ε.

         Ωστόσο πολλά ερωτήματα γεννιούνται σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει διάφορα επαγγέλματα που ασκεί ο άνθρωπος; Κατά πόσο θα αντικατασταθεί η δημιουργική ικανότητα του ανθρώπου από την τεχνητή νοημοσύνη; Τέλος,  είναι προστατευμένα τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου; Την απάντηση σε όλα αυτά θα μας τη δώσει το ίδιο το μέλλον…

2 Σχόλια

Υποβολή απάντησης