Στήλη: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ


Η μοντελοποίηση ενός κύβου

Ο Δημήτρης, έφερε στην τάξη την ώρα του μαθήματος των Μαθηματικών έναν κύβο συναρμολογούμενο από μικρότερους κύβους και ορθογώνια παραλληλεπίπεδα,


Το Κέντρο Ζορζ Πομπιντού

Πρόβλημα: Πρόκειται να γίνουν κάποιες επισκευές στο Κέντρο Ζορζ  Πομπιντού. Αν ο μηχανικός γνωρίζει την γωνία που σχηματίζει ο αγωγός


Το μοτίβο του προαύλιου χώρου του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών

Πρόβλημα: Να αναπαραστήσετε στο τετράδιο σας το μοτίβο που σχηματίζεται από τα πλακίδια στην εικόνα. Στη συνέχεια να υπολογίσετε το εμβαδόν


Το συντριβάνι

Πρόβλημα: Στο σιντριβάνι της εικόνας 2 το νερό σχηματίζει μια παραβολική τροχιά. (α) Από τη γραφική παράσταση να βρείτε το μέγιστο


Η κατασκευή του υπογείου σταθμού ΜΕΤΡΟ

Πρόβλημα:  Δυο μηχανικοί σχεδιάζουν την κατασκευή ενός υπογείου σταθμού METRO στη συμβολή των οδών Συγγρού και Λαγουμιτζή.   Α είναι η


Μαθαίνω Μαθηματικά σημαίνει «Κάνω Μαθηματικά»

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών πολλών χωρών, στοχεύοντας σε μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία,


Τι είναι οι επιστρώσεις επιπέδου;

Η αγγλική λέξη για τις πλακοστρώσεις, tessellation, προέρχεται από τη λέξη tessellate σύμφωνα με τον Steven Schwartzman (1994) προέρχεται από

Top