Το Κέντρο Ζορζ Πομπιντού

Πρόβλημα: Πρόκειται να γίνουν κάποιες επισκευές στο Κέντρο Ζορζ  Πομπιντού. Αν ο μηχανικός γνωρίζει την γωνία που σχηματίζει ο αγωγός με το παράλληλο επίπεδο, αλλά δεν γνωρίζει τα ύψη στα σημεία Κ, Ν από το έδαφος προκειμένου να ολοκληρώσει τις επισκευές, μπορείτε να τον βοηθήσετε να τα υπολογίσει; 

Η μεταφορά μιας διαφορετικής εικόνας στο λογισμικό και η επεξεργασία της εικόνας με δυναμικές γραμμές, γωνίες κ.λ.π. μπορεί να οδηγήσει σε σχήμα το οποίο μας παρέχει πληροφορίες υπό κλίμακα. Επομένως η εύρεση της λύσης με σχετικές διαδικασίες όπως και στα προηγούμενα θέματα (εύρεση γωνίας κλίσης, κατασκευή γραμμικής εξίσωσης ευθείας, χρήση ομοιότητας των τριγώνων κ.λ.π.) μπορεί να γίνει με σχετικά απλό τρόπο

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.academia.edu/5232266/

Πατσιομίτου, Σ. (2013) Οι μοντελοποιήσεις προβλημάτων πραγματικού πλαισίου σε δυναμικό περιβάλλον μέσο αποκωδικοποίησης της εννοιολογικής γνώσης των μαθητών.Ευκλείδης Γ΄, (79), 107-136.

zoz

Σχολιάστε

Top