Στήλη: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ


Κανονικότητες στο τρίγωνο του Sierpinski -Οδηγίες κατασκευής σε λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας (Πατσιομίτου, Σ)

Πρόκειται για ένα fractal, το οποίο πήρε το όνομά του από τον Πολωνό μαθηματικό  Waclaw Sierpinski (1882-1969)  το  1915.  Το σχήμα


Τα πλατωνικά στερεά (Πατσιομίτου, Σ.)

Είναι γνωστό πως ο Πλάτων θεωρούσε τη σπουδή των μαθηματικών απαραίτητη προυπόθεση για τη μελέτη ης φιλοσοφίας.  Η μελέτη των


To δέντρο του Πυθαγόρα (Πατσιομίτου, Σ.)

Το Πυθαγόρειο θεώρημα που περιέχεται στα περισσότερα σχολικά εγχειρίδια απεικονίζεται μέσω της οπτικής απόδειξης του από ένα ορθογώνιο τρίγωνο που


O αριθμός π

Ο αριθμός «π» είναι μία μαθηματική σταθερά που ισούται με το λόγο της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρο του.


Η Ακολουθία Fibonacci

Οι αριθμοί Fibonacci οι οποίοι χρησιμοποιούνται παντού (π.χ. μοτίβο πετάλων στα λουλούδια, στη διάταξη των φύλλων στα φυτά και στην


Ζήνων ο Ελεάτης

Το Παράδοξο: ‘’Ο Αχιλλέας και η Χελώνα’’ Ο Ζήνων ο Ελεάτης ήταν φιλόσοφος και μαθηματικός της Αρχαίας Ελλάδας και αγαπημένος μαθητής


Κλιματική Συμμετρία

Έχω σκεφθεί ότι ορισμένα κλιματικά δεδομένα μπορούν να ερμηνευθούν με την μαθηματική έννοια της συμμετρίας. Ονόμασα αυτό το φαινόμενο «Κλιματική


Θαλής ο Μιλήσιος

Έζησε στο διάστημα (640-546 πΧ).  Είναι ο αρχαιότερος προσωκρατικός φιλόσοφος, ο πρώτος των επτά σοφών της αρχαιότητας, μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος,


Το Πυθαγόρειο Θεώρημα

Ίσως το πιο γνωστό θεώρημα , που μάθαμε , και μας έμεινε τυπωμένο στη μνήμη . Ένα θεώρημα με μεγάλη


Το Ευπαλίνειο όρυγμα

Περί το 530π.Χ. ο Ευπαλίνος κατασκεύασε ένα υδραγωγείο, [μήκους 1036 μέτρων κοντά στο Πυθαγόρειο της Σάμου] με εντολή του ισχυρού τυράννου

Top