Το Πυθαγόρειο Θεώρημα

5

Ίσως το πιο γνωστό θεώρημα , που μάθαμε , και μας έμεινε τυπωμένο στη μνήμη . Ένα θεώρημα με μεγάλη ιστορία , η οποία αρχίζει στην Αρχαία Βαβυλωνία και στην Αρχαία Αίγυπτο. Οι Βαβυλώνιοι και Αιγύπτιοι το χρησιμοποιούσαν προκειμένου να κατασκευάσουν όλα τα αρχιτεκτονικά τους θαύματα.

Ο Πυθαγόρας απέδειξε το Πυθαγόρειο θεώρημα με θεωρητική γεωμετρία χρησιμοποιώντας λογική απόδειξη, κανόνα και διαβήτη.

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο Θεώρημα, που εξ ονόματος αποδίδεται στον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Πυθαγόρα: «Εν τοις ορθογωνίοις τριγώνοις το από της την ορθήν γωνίαν υποτεινούσης πλευράς τετράγωνον ίσον εστί τοις από των την ορθήν γωνίαν περιεχουσών πλευρών τετραγώνοις». 

Δηλαδή: «Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο της υποτείνουσας είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών».

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

http://el.wikipedia.org/wiki/

 

http://commonmaths.weebly.com

 

Μαρίνα Λυκόκα, Β1 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top