Ημερήσιο ιστορικό: 3 Μαΐου 2014


Η Εννοιολογική τέχνη

Η Εννοιολογική τέχνη αναφέρεται στις πρωτοπορίες του τέλους της δεκαετίας του ΄60 . Πρωτεργάτες της  που είναι παγκοσμίως γνωστοί :


Χορός και Μαθηματικά

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΧΟΡΟΣ                                                                 Αλληλοσχετίζονται ;   Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε (π.χ αναφορά στην έρευνα των μαθητών του


Τεύχος αφιερωμένο στη μαθητική αρθρογραφία για τα μαθηματικά -Αντί προλόγου

«O Πρόκλος υποστήριζε πως όπου υπάρχουν τα Μαθηματικά εκεί υπάρχει ωραιότης, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι όπου υπάρχει ωραιότης εκεί

Top