Ημερήσιο ιστορικό: 8 Μαΐου 2014


Mετρήστε την απόσταση στον λόφο

Η εικόνα είναι μια προσομοίωση της δραστηριότητας περιστροφής του τροχού στο δυναμικό περιβάλλον, με στόχο τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ

Top