Ημερήσιο ιστορικό: 1 Μαΐου 2014


Το Ευπαλίνειο όρυγμα

Περί το 530π.Χ. ο Ευπαλίνος κατασκεύασε ένα υδραγωγείο, [μήκους 1036 μέτρων κοντά στο Πυθαγόρειο της Σάμου] με εντολή του ισχυρού τυράννου

Top