Τα πεντόμινος

Τα πεντόμινος είναι ένα σύνολο δώδεκα σχημάτων που έχουν δημιουργηθεί συνδυάζοντας πέντε τετράγωνα ή κύβους, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί κάθε δυνατός συνδυασμός στην τοποθέτηση του ενός δίπλα στο άλλο. Ανήκουν στην κατηγορία των πολυόμινος (polyomino), τα οποία οφείλουν το όνομα τους στον Solomon W. Golomb που τα ανακάλυψε το 1953. Αν παρατηρήσουμε τα πεντόμινος θα προσέξουμε ότι τα σχήματά τους τείνουν να μοιάσουν στα λατινικά γράμματα F, I, L, N, P, T, U, V, W, X, Y, Z.

PENTOMINOS

Πατσιομίτου, Σ. (2010) Μαθαίνω Μαθηματικά με το Geometers Sketchpad v4 Εκδόσεις Κλειδάριθμος . Τόμος Α . ISBN 978-960-461-308

Πατσιομίτου, Σ. (2010) Μαθαίνω Μαθηματικά με το Geometers Sketchpad v4 Εκδόσεις Κλειδάριθμος . Τόμος Β. ISBN 978-960-461-308

 

Σχολιάστε

Top