Μετασχηματισμοί, συμμετρίες, γεωμετρικά μοτίβα.

Στόχος αυτού του τεύχους imaείναι [μεταξύ άλλων] η ανάδειξη της θεμελιώδους έννοιας της συμμετρίας και των άλλων επίπεδων μετασχηματισμών. Συνδυασμός αισθητικής απόλαυσης λόγω της παρατήρησης επιλεγμένων ζωγραφικών πινάκων και αναστοχασμός για τα μαθηματικά που εμπερικλείουν. Οι πίνακες των Μ.C. Escher, του V. Vasarely αλλά και άλλων καλλιτεχνών, με παρουσία αξονικής και κεντρικής συμμετρίας, οδηγεί αβίαστα τους μαθητές σε αυτές τις έννοιες, μέσα σε ένα ευχάριστο καλλιτεχνικό περιβάλλον. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία να γίνει επέκταση και στους υπόλοιπους επίπεδους μετασχηματισμούς που δεν εμπεριέχονται στην σχολική ύλη, καθώς και στα αποτελέσματα της σύνθεσης (διαδοχικής επενέργειας) αυτών των μετασχηματισμών.

(http://www.herakleidon-art.gr/assets/documents/Herakleidon2011ArtAndMathGymn.pdf)

Σχολιάστε

Top