Παράδειγμα κατασκευής πλακόστρωτου με οκτάγωνο και τετράγωνο

Χρησιμοποιούμε για την κατασκευή μας το λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad

Κατασκευάζουμε αρχικά ένα οκτάγωνο. Επιλέγουμε το κέντρο του οκταγώνου και τις πλευρές του και από το μενού Κατασκευή διαλέγουμε την εντολή Κάθετων ευθειών. Επιλέγουμε το σημείο Ζ και το κέντρο Η και από το μενού Κατασκευή πατάμε στην εντολή Κύκλου από κέντρο + σημείο.

Ομοίως συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες πλευρές και κατασκευάζουμε τα σημεία τομής των κύκλων με τις κάθετες, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Επιλέγουμε το εργαλείο Οκτάγωνο και το τοποθετούμε στα σημεία που έχουμε κατασκευάσει (για παράδειγμα το σημείο Θ όπως φαίνεται στο σχήμα). Το τοποθετούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζει με την πλευρά του προηγούμενου οκταγώνου.

οκταγ

Πατσιομίτου, Σ. (2010) Μαθαίνω Μαθηματικά με το Geometers Sketchpad v4 Εκδόσεις Κλειδάριθμος . Τόμος Α . ISBN 978-960-461-308

Πατσιομίτου, Σ. (2010) Μαθαίνω Μαθηματικά με το Geometers Sketchpad v4 Εκδόσεις Κλειδάριθμος . Τόμος Β. ISBN 978-960-461-308

Σχολιάστε

Top