Έρευνα για τις μουσικές προτιμήσεις

Η έρευνα αφορά μαθητές ηλικίας 12-14 ετών και ενδείξεις για τις μουσικές τους προτιμήσεις. Οι προτιμήσεις των ειδών της μουσικής που ακούνε οι μαθητές αυτής της ηλικίας, το μέσο με το οποίο ακούνε μουσική, ο χρόνος που αφιερώνουν για την ψυχαγωγία τους, μπορεί να αποτελέσει μέσο για τον αντικατοπτρισμό της ψυχολογίας και των αντιλήψεων που διαμορφώνουν, καθώς και των πρότυπων που αναπτύσσουν. Μας παρέχει επομένως ενδεικτικές πληροφορίες για τον τρόπο που σκέπτονται και πώς λειτουργούν στην ηλικία αυτή.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε µε τη βοήθεια ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στο τμήμα Β3 (σε σύνολο 26 μαθητών) στα πλαίσια του μαθήματος των Μαθηματικών και ειδικότερα ως πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που οι μαθητές απέκτησαν στο κεφάλαιο της Περιγραφικής Στατιστικής.

Οι μαθητές του τμήματος το συμπλήρωσαν και στη συνέχεια το επεξεργάστηκαν µε τη βοήθεια του Εxcel.

8

 

Για την διαδικασία παρουσίασης των διαγραμμάτων στο Excel αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας συνεργάστηκαν οι μαθητές:

Σκόρδος Παύλος, Σκουρλέτης Νικηφόρος, Τσάκαλος Κωνσταντίνος, Τυρλής Φοίβος και Τυρλή Κορίνα.

(Σχολική χρονιά 2012-13)

 

9

10

 

 

Σχολιάστε

Top