Μοντελοποίηση του προαύλιου χώρου

 

Θέμα της εργασίας είναι ο υπολογισμός του εμβαδού των γεωμετρικών σχημάτων στον χώρο του προαυλίου του σχολείου.

Προκειμένου να γίνει αυτό, χρειάστηκε να γίνει μέτρηση των διαστάσεων του ενός από τα σχήματα.
Αρχικά, παρατηρώντας το σχήμα στο προαύλιο και μετρώντας τις διαστάσεις υπό κλίμακα στην φωτογραφία,  μεταφέρουμε το σχήμα σε χαρτί μιλιμετρέ, υπό κλίμακα 0,5cm:10cm ή 1cm: 20cm
EK
Προκειμένου να υπολογίσουμε το εμβαδόν του εσωτερικού σχήματος πρέπει να εφαρμόσουμε μετασχηματισμό.
Δηλαδή, έχοντας τις διαστάσεις του υπό κλίμακα, το περιστρέφουμε κατά 45 μοίρες προς τα δεξιά, δημιουργώντας έτσι ένα τετράγωνο.
 ek2
                                                                                             Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα, Β1 
Πηγές:

Σχολιάστε

Top