Πόσες σφαίρες έχουμε τοποθετήσει στο 4ο σχήμα; Γράψτε τη συνάρτηση

σφαιρες

 

Το παραπάνω πρόβλημα δόθηκε στους μαθητές σήμερα στην τάξη. Οι μαθητές του τμήματος Β3 έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λύση του. Δυο μαθητές με επισκέφθηκαν το διάλειμμα στο γραφείο των καθηγητών με τη λύση: «Κυρία, το λύσαμε!!!!»

Οι δυο συμμαθητές σας είναι ο Ελευθέριος Τουρνάρης και ο  Παναγιώτης Πολύζος. Παρακάτω παρουσιάζεται η λύση που σκέφθηκαν. 

 

lysh-1

Σχολιάστε

Top