Η Ενεργειακή μας Ομάδα δικτυώνεται μέσω του Edmodo

edmodo

To Edmodo είναι μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που σχεδιάστηκε για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ως δίκτυο ,που ανήκει στα λεγόμενα Web 2.0 εκπαιδευτικά εργαλεία, ενθαρρύνει την άμεση ανταλλαγή απόψεων και μηνυμάτων, τη συμμετοχικότητα και συνεργατικότητα, την ανατροφοδότηση καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης (embed) ποικίλων ψηφιακών μέσων.

Χρησιμοποιώντας το Edmodo οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα ασφαλές δίκτυο για τους μαθητές τους, το οποίο τους επιτρέπει να δημοσιεύουν ανακοινώσεις, να αναθέτουν μέσω αυτού εργασίες, να δημιουργούν βιβλιοθήκες με οργανωτικό ή εκπαιδευτικό υλικό, να προτείνουν θέματα για συζήτηση και να συντονίζουν δράσεις ομάδων.

Αξιοποιώντας ,λοιπόν, τις δυνατότητες αυτού του περιβάλλοντος δημιουργήσαμε στο Edmodo μια κλειστή ομάδα με τίτλο Athens Eco Schools 2018-2019 “στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Ενεργειακής Ομάδας και οι Συντονιστές Καθηγητές του προγράμματος.

Η διαδικτυακή Ενεργειακή Ομάδα μας στο Edmodo, μας διευκολύνει στο να μοιραζόμαστε εκπαιδευτικό υλικό, να επικοινωνούμε οποιαδήποτε ώρα και εκτός ωρολογίου προγράμματος , να ανταλλάσσουμε ιδέες και να οργανώνουμε τις δράσεις του προγράμματος καλύτερα.

edmodo 3padlet 2

edmodo 2

ΜΑΖΕΨΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ – ΠΑΙΧΝΙΔΙ


padlet 2

EDMODO

Σχολιάστε

Top