Το ευρωπαϊκό έργο Η2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS»

αρχείο λήψης (1)

Το ευρωπαϊκό έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία») μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει το σύγχρονο σχολείο προς την απόκτηση χαρακτηριστικών ενός ανοιχτού, καινοτόμου και δημοκρατικού «οικοσυστήματος», με ενεργό συμμετοχή τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην τοπική κοινότητα.

Ένα «Ανοιχτό σχολείο» το οποίο αξιοποιεί την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών για τη μελέτη και ψηλάφηση τοπικών ζητημάτων. Ένα σχολείο που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και πορεύεται ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος της. Το έργο έχει διάρκεια τρία χρόνια (2017-2020) και συμμετέχουν 21 φορείς (υπουργεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, σχολεία, κ.ά.) από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

To σχολείο μας συμμετέχει φέτος στο έργο OSOS με ένα περιβαλλοντικό project με σκοπό  να κατανοήσει και να διαχειριστεί με νέους τρόπους και στάσεις την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και της διαχείρισης ενέργειας για έναν βιώσιμο πλανήτη.

Σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης, εκπαιδευτικοί και μαθητές/-τριες  θα αναζήσουν, με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, τη νέα γνώση και μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία θα καλλιεργήσουν ικανότητες και θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες απαραίτητες στον σύγχρονο κόσμο.

OSOS

Σχολιάστε

Top