Οι «διαφυλικές σχέσεις» στο σύγχρονο σχολείο

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η επιμόρφωση γύρω από την αναπαραγωγική υγεία είναι στοιχεία που έχουν καταστεί απαραίτητα στη μόρφωση των ατόμων. Όμως, για θρησκευτικούς, πολιτικοοικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς λόγους, η σεξουαλική ενημέρωση είχε μέχρι τώρα καλυφθεί από ένα πέπλο μυστηρίου και μύθου.

Παρόλο που διεθνείς έρευνες αναφέρουν πως οι έφηβοι που έχουν λάβει συστηματική σεξουαλική αγωγή στα πλαίσια της σχολικής δράσης είναι πιο πιθανό να καθυστερήσουν την έναρξη των σεξουαλικών τους σχέσεων αλλά κι όταν δραστηριοποιηθούν σεξουαλικά να παίρνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις, η «σεξουαλική αγωγή» είναι μία από τις θεματικές ενότητες που καλύπτεται μόνο από προγράμματα Αγωγής Υγείας στην εκπαίδευση. Έτσι ένας μικρός αριθμός μαθητών/τριών έχει τη «τύχη» να ενημερωθεί πάνω σ” αυτά τα καίριας σημασίας θέματα.

Βέβαια το να αποτελέσει η σεξουαλική αγωγή άλλο ένα μάθημα ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων είναι η πολύ καλή επικοινωνία μαθητών -δασκάλου (επιμορφωμένου σωστά δασκάλου!) και η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην τάξη ώστε ο κάθε μαθητής να νιώθει άνετα να εκφραστεί χωρίς το φόβο της ειρωνείας ή της απόρριψης!

Σχολιάστε

Top