ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ

Παρατηρώντας στην εικόνα την λευκή αρκούδα πάνω σε υπολείμματα πάγων αντιλαμβανόμαστε την δραματική συρρίκνωση των πάγων στην αρκτική. Το γεγονός αυτό δεν είναι άσχετο με την ρύπανση του περιβάλλοντος η οποία στη συνέχεια έφερε τις κλιματικές αλλαγές. Καταθέτω παρακάτω κάποιες σκέψεις –προτάσεις που αφορούν το περιβάλλον και τη σωτηρία του.
1. Ρύπανση:
α) Μείωση της ρύπανσης του εδάφους του αέρα και του νερού (στο υπέδαφος, στα ποτάμια, στις λίμνες και στη θάλασσα) από τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα.
Με

 i) Σωστή ενημέρωση των αγροτών για  λογική  διαχείριση των φυτοφαρμάκων των λιπασμάτων και του νερού (όχι στην κατασπατάληση αυτού του πολύτιμου αγαθού που μας πρόσφερε η φύση).
ii) Επιθετική προώθηση της βιοκαλλιεργειας και σταδιακή αντικατάσταση της συμβατικής καλλιέργειας για υγιεινά προϊόντα και μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

 

   β) Μείωση της ρύπανσης από τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες 
Με
i) Εφαρμογή των νόμων και των οδηγιών κάθε κράτους και των αποφάσεων διασκέψεων, συνεδρίων και πρωτοκόλλων (πχ. Κιότο, κλπ).
iiχρήση κάθε μορφής φίλτρων (ανεξαρτήτου κόστους) για την συγκράτηση των τοξικών και  μη  τοξικών αερολυμάτων (διάφορα οξείδια, σκόνη μεταλλείων κλπ.) που ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα.
iii) Επεξεργασία των υγρών και των στερεών αποβλήτων (δηλητήρια, βαριά μέταλλα). Στην προσπάθεια αυτή η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει δίνοντας οικονομικά κίνητρα.
γ) Μείωση της ρύπανσηςαπό τα αστικά λύματα και κάθε μορφής σκουπίδια.
Με
i)   Επεξεργασία των λυμάτων με βιολογικό καθαρισμό πριν τα διοχετεύσουμε στο περιβάλλον.
ii) Ανακύκλωση   των σκουπιδιών έτσι ώστε να καταλήγουν στους ΧΥΤΑ(χώροι υγειονομικής ταφής) όσο το δυνατόν λιγότερα σκουπίδια.

iii) Ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μαθητών ειδικά σε θέματα  ανακύκλωσης  από τα ΜΜΕ, την πολιτεία, αυτοδιοίκηση και το σχολείο με προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες.

δ) Μείωση της ρύπανσης από τα μέσα μεταφοράς.

i)Αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων από βιοκαύσιμα (πετρέλαιο από φυτά, βιοαιθανόλη, Υδρογόνο κλπ) που θα ρυπαίνουν λιγότερο.

ii)Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό, σιδηρόδρομος, λεωφορεία) για να μην χρησιμοποιούν οι πολίτες τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους.
2. Εξοικονόμηση Ενέργειας:
α) Ορθολογική χρήση της ήδη παραγόμενης με τα συμβατικά ρυπογόνα μέσα και όχι σπατάλη αυτής:
πως;
      α1) Σωστή  ενημέρωση του κοινού από τα ΜΜΕ, άλλο έντυπο και ψηφιακό υλικό, αλλά και μέσα από το σχολείο ευαισθητοποιώντας τους μαθητές τους νέους πλέον κατοίκους της Γης, μέσα από περιβαλλοντικά προγράμματα και όχι μόνο (τα μηνύματα μπορούν να περάσουν στους μαθητές και μέσα από κάθε μάθημα).

α2) Αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης με οικονομικούς λαμπτήρες μεγάλης διάρκειας.
β) Καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων:
πως;
       β1) Θερμική μόνωση των κτιρίων με νέα υλικά προηγμένης τεχνολογίας.
       β2)  Συντήρηση των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης για καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία αυτών.
       β3)  να κατασκευάζονται με βιοκλιματικές προδιαγραφές.

3. Επιθετική παραγωγή και προώθηση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.).

α) Αιολική Ενέργεια: Δημιουργία αιολικών πάρκων ειδικά σε τοποθεσίες όπου φυσούν δυνατοί άνεμοι όπως στα νησιά και στα υψώματα.
β) Ηλιακή Ενέργεια: Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά βελτίωση και εντονότερη προώθηση των γνωστών από χρόνια ηλιακών θερμοσιφώνων για ζεστό νερό.
γ) Υδραυλική Ενέργεια:  Δημιουργία περισσότερων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ποτάμια, λίμνες καθώς και στη θάλασσα εκμεταλλευόμενοι τις παλίρροιες τα θαλάσσια ρεύματα και τα κύματα.

δ)  Γεωθερμική Ενέργεια:

ε) Ενέργεια από τη βιομάζα: Βιομάζα είναι τα υπολείμματα δασικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανικών, αγροτικών (φυτικών και ζωικών) και αστικών αποβλήτων.

στ) Σταδιακή αντικατάσταση του πετρελαίου από άλλα καύσιμα υλικά όπως τα βιοκαύσιμα (π.χ. βιοντίζελ),υδρογόνο κ.ά. αναπτύσσοντας νέα προγράμματα τεχνολογίας έτσι ώστε το κόστος των παραπάνω βιοκαυσίμων να μειωθεί και να είναι ανταγωνιστικό του συμβατικού πετρελαίου.
4. Μεταλλαγμένα:  Όχι στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων προϊόντων έτσι ώστε να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα των φυτών στη γη.
Αν όλα τα παραπάνω μας προβληματίσουν και αρχίσουμε να τα συζητάμε ίσως έχουμε κάποιες ελπίδες για σταδιακή εφαρμογή τους. Διαφορετικά το μέλλον του πλανήτη διαγράφεται ζοφερό.

Σχολιάστε

Top