Ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Τομέας Ηλεκτρολογίας) - Επαγγελματικά δικαιώματα

Ο απόφοιτος του τομέα ηλεκτρολογίας θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων


Ειδικότητα Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε εποχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες


Το βίντεο του μήνα!

Μαγικές δημιουργίες με την άμμο….  


Ειδικότητα Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αυτοκινήτου (Τομέας Οχημάτων) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο,


Ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών (Τομέας Μηχανολογίας) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να: – χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής -


Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών – Ειδικότητα Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων (Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά


Ειδικότητα Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων (Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα: – να γνωρίζει


Η φωτογραφία του μήνα!

Η τέχνη μπορεί να μεταμορφώσει πράγματα και ανθρώπους. Διάφοροι καλλιτέχνες με το ταλέντο τους δημιουργούν έργα τέχνης περίεργα και ευφάνταστα.

Top