Ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Τομέας Ηλεκτρολογίας) - Επαγγελματικά δικαιώματα

Ο απόφοιτος του τομέα ηλεκτρολογίας θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων


Η φωτογραφία του μήνα!

Η τέχνη μπορεί να μεταμορφώσει πράγματα και ανθρώπους. Διάφοροι καλλιτέχνες με το ταλέντο τους δημιουργούν έργα τέχνης περίεργα και ευφάνταστα.


Ειδικότητα Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων (Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα: – να γνωρίζει


Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών – Ειδικότητα Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων (Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά


Ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών (Τομέας Μηχανολογίας) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να: – χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής -


Ειδικότητα Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αυτοκινήτου (Τομέας Οχημάτων) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο,


Το βίντεο του μήνα!

Μαγικές δημιουργίες με την άμμο….  


Ειδικότητα Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε εποχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες

Top