Ειδικότητα Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

dyadiko1

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα
σε εποχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που
χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

Επαλ Σιδηροκάστρου  - τομέας Πληροφορικής

“Εχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που:
• κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
• σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
• αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
• προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές
υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
• ως ελεύθερος επαγγελματίας

Επαλ Σιδηροκάστρου  - τομέας Πληροφορικής

Ο απόφοιτος μπορεί να αναλαμβάνει
• όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών
συστημάτων και δικτύων
• κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής
• πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής
• αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
• αναπτύσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου
• δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

Computer-Science-500x636

Σχολιάστε

Top