Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών – Ειδικότητα Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων (Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Επαλ Σιδηροκάστρου - Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης

Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε

οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά
γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.
Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος οικονομικών
υπηρεσιών με αρμοδιότητες
- να τηρεί λογιστικά βιβλία Α” κατηγορίας και ΚΒΣ
- εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής
μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
- παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
- φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
- διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
- παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών
- συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής
μονάδας

Επαλ Σιδηροκάστρου Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης

Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:
- συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους
έντυπα
- ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
- οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων
στελεχών

Επαλ Σιδηροκάστρου - Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης

- συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
- διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων

 

 

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε
τουριστικά συγκροτήματα, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.,.
Συγκεκριμένα ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με
αρμοδιότητες:
- να βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου (καταγραφή στοιχείων πελατών, χειρισμός
εξοπλισμού, διακίνηση-τήρηση εγγράφων)
- να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες
- παρέχει πληροφορίες σχετικές με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής
- να παρέχει βοήθεια σε οποιαδήποτε τμήμα με την καθοδήγηση του ειδικευμένου προσωπικού

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης

 

Σχολιάστε

Top