Ειδικότητα Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων (Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τομέας Γεωπονίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα
παρακάτω επαγγελματικά έργα:
- να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των
οικοσυστημάτων, τις αξιοποήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης,
συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.α.)

Επάλ Σιδηροκάστρου - Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος

- να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον- να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής

- να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων
- να παρακολουθεί και να επεμβαίνει. στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του στην επεξεργασία και
συντήρηση τροφίμων (γραμή παραγωγής εργοστασίου)
- να επεξεργάζεται και να συντηρεί τα βασικά γεωργικά προϊόντα
- να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των ζωικών
προϊόντων ώστε να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία παραγωγής τους
- να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των φυτικών
προϊοντων, ώστε να παρακολουθεί λεπτομερώς τη διαδικασία παραγωγής τους
- να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και
γραμμών παραγωγής

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος

- να ελέγχει σε στοιχείωδες επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας
τους, ώστε να είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία
- να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες, ώστε να
διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και η ασφάλεια του καταναλωτή
- να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύεται βασικά γεωργικά προϊόντα

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος

- να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα απαραίτητα
νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής τους
- να εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
- να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και διακίνηση στο χώρο των τροφίμων
- να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο

- να γνωρίζει να συναλλάσεται
- να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου - Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος

 

Σχολιάστε

Top