Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων

ΑΠΟ: ΡΑΦΑΗΛ ΖΑΜΠΑΚΑΣ - Μάι• 16•19

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων

βουλη εφηβων 

http://www.efivoi.gr/

Ως συμμετέχων στο ιδιαίτερο αυτό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων, στο  οποίο λαμβάνει μέρος και το σχολείο μας, αποφάσισα να εκφράσω σε αυτό το τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας τις σκέψεις, τα συναισθήματα μας και τις εμπειρίες που αποκομίζουμε συνεχώς απ’ αυτό.

Ο νέος τρόπος λειτουργίας του προγράμματος από τη φετινή χρονιά σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας που συμμετέχουν έχει ως σκοπό την συνεργασία των συμμετεχόντων μαθητών σε ομάδες για την δημιουργία διάφορων δραστηριοτήτων και εργασιών με θέμα της επιλογής τους. Ένας μαθητής τελικά από κάθε σχολική ομάδα κληρώνεται για να εκπροσωπήσει το σχολείο το καλοκαίρι στην Αθήνα.

Το θέμα που επιλέξαμε είναι ο τρόπος εκδημοκρατισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με τα μειονεκτήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και σκοπεύουμε να κάνουμε μία πρόταση με δικές μας ιδέες για το πώς οραματιζόμαστε το σχολείο ως έφηβοι μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη και τα ελληνικά δεδομένα. Χωριστήκαμε σε δύο επιμέρους ομάδες, η μία με τους μαθητές που συμμετέχουν από την Α΄ τάξη και η άλλη από την Β΄ .Έτσι μοιράζουμε ερωτηματολόγια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ζητώντας την γνώμη τους και ερευνούμε τα διάφορα πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο.

Η συνεργασία και η συναναστροφή μας φέτος με τους φίλους και συμμαθητές μας είναι που ξεχωρίζει σε σχέση με όλες τις παλαιότερες χρονιές ύπαρξης του προγράμματος. Μέσα από αυτές δίνεται ώθηση στο να ευδοκιμήσουν η ελεύθερη συζήτηση, ο προβληματισμός, η ανταλλαγή απόψεων και η ενεργή κοινωνική και πολιτική δράση, βασικά στοιχεία της δημοκρατίας. Πώς θα μπορούσε, άλλωστε, ένα τέτοιο πρόγραμμα να μην καλλιεργεί τις δημοκρατικές αξίες ανάμεσα στους εφήβους μαθητές για θέματα που τους απασχολούν έντονα και που σε λίγα χρόνια θα κληθούν οι ίδιοι να τα αντιμετωπίσουν και να εκφέρουν άποψη.

Δίνει λοιπόν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές, το βήμα, ώστε να εκφραστούν ελεύθερα και να εκθέσουν τις ιδέες τους δημιουργώντας πράγματα που πριν δεν είχαν φανταστεί, να εμπλουτίσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες αλλά και να δώσουν συλλογικά την δική τους πινελιά στο σχεδιασμό ενός μελλοντικού κόσμου, όπου ως νέοι άνθρωποι θα δράσουν ενεργά. Είναι επομένως το μικρόφωνο που επιτρέπει στους εφήβους να ακουστούν δυνατά.

Τελικά, ανεξαρτήτως από το ποιος μαθητής θα μεταφέρει την εργασία μας το καλοκαίρι στην Αθήνα, είναι για όλους μας ένα ταξίδι, όπου μαθαίνουμε διασκεδάζοντας και δημιουργώντας και που στο τέλος  (αν αυτό ουσιαστικά υπάρχει) θα μεταδώσουμε τις ιδέες και τις απόψεις μας στο Κοινοβούλιο των εφήβων, ευελπιστώντας η φωνή μας να ακουστεί και να κάνουμε περήφανο το σχολείο και την πόλη μας.

Ραφαήλ Ζάμπακας, Α΄2

 

Σχολιάστε

Top