Δίκτυο Natura της Έλενας Χατούδη

ΔΙΚΤΥΟ NATURA

Της Έλενας Χατούδη

             Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Κοινότητα και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πιο πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Η 21η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, ώστε να γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η σημασία και τα επιτεύγματα του δικτύου Natura 2000, καθώς και οι προσπάθειες όσων συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Οι περιοχές Νatura 2000 αποτελούν ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας σπάνιων ή και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και οικοσυστημάτων. Το δίκτυο Natura 2000 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. για τη διατήρηση της φύσης. Το δίκτυο Natura 2000 ιδρύθηκε τον Μάιο του 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, η οποία συμπληρώνει την Οδηγία για τα Πουλιά.

Οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου στην Ελλάδα ανέρχονται σε 446, οι οποίες καλύπτουν επιφάνεια 58.773,25 τ.χλμ. Από αυτές οι χερσαίες περιοχές καλύπτουν ποσοστό 27,44% της χώρας, ενώ οι υπόλοιπες είναι θαλάσσιες. Αυτές οι περιοχές  βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Θράκη έως την Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο.

Ο παρακάτω σύνδεσμος παρουσιάζει τον  χάρτη όπου φαίνεται  η γεωγραφική θέση και κατανομή των περιοχών του δικτύου «Natura 2000» στον ελλαδικό χώρο.

https://www.callisto.gr/blog/oi-periohes-natura-2000-tis-elladas

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης