Συνεντεύξεις με αλλόγλωσσους γονείς μαθητών μας από την συντακτική ομάδα

    Συνεντεύξεις με αλλόγλωσσους γονείς μαθητών μας

από την συντακτική ομάδα

Η 21η  Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας. Με αφορμή τον εορτασμό της απευθυνθήκαμε σε κάποιους γονείς μαθητών της σχολικής μας μονάδας  με ένα σύντομο ερωτηματολόγιο και τους ζητήσαμε να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με θέματα που αφορούν τη γλώσσα, όπως αν αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα στην εκμάθηση της ελληνικής ή κατά πόσο είναι εύκολο να διατηρήσουν τα ήθη, τα έθιμα και τη μητρική τους γλώσσα στον τόπο που ζουν.

Αρχικά, θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά συμπεράσματα και στη συνέχεια θα παραθέσουμε δύο συνεντεύξεις.

Οι συνεντεύξεις έγιναν σε αλλόγλωσσες οικογένειες συμμαθητών μας, όπου οι  γλώσσες που ομιλούνται στην οικογένεια είναι η αλβανική, η ρουμανική, η ρωσική και η γεωργιανή, η γερμανική γλώσσα. Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν με βάση  τρεις άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορούσε τα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα καθώς και τα προβλήματα ή τις γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην εκμάθησή της. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες- γονείς ζουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα (είκοσι με τριάντα χρόνια).  Όλοι απάντησαν ότι δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε προφορικό επίπεδο, σημειώνοντας ότι είχαν δυσκολίες στην εκφορά ορισμένων λέξεων. Τόνισαν όμως, ότι συνάντησαν και συναντούν προβλήματα με το γραπτό λόγο και τη γραμματική της γλώσσας.

Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη διατήρηση, την προβολή και την αξιοποίηση  των πολιτιστικών τους στοιχείων. Οι ερωτηθέντες- γονείς απάντησαν ότι είναι δύσκολο να διατηρηθούν τα ήθη και τα έθιμα σε άλλον τόπο, το ίδιο όμως, δεν συμβαίνει με τη μητρική γλώσσα την οποία ομιλούν καθημερινά μεταξύ τους στο σπίτι και με τα οικεία τους πρόσωπα.

Ο τελευταίος άξονας αφορούσε τον προβληματισμό σχετικά με το αν υπάρχουν γνωστικά πλεονεκτήματα από τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Οι ερωτηθέντες-γονείς απάντησαν πως επιθυμούν τα παιδιά τους να γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα και σε ακαδημαϊκό επίπεδο και θεωρούν ότι η διγλωσσία συμβάλλει μόνο θετικά στη σχολική εξέλιξη των παιδιών τους, μάλιστα, τονίζουν ότι αυτό έχει αποδειχθεί και επιστημονικά

1η Συνέντευξη

Η μητρική μου γλώσσα είναι η Γερμανική. Λείπω από τον τόπο καταγωγής μου 25 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Με προβληματίζει η παθητική φωνή και κάποιες περίπλοκες λέξεις. Επίσης, στον προφορικό λόγο με δυσκολεύει η διαφορά του Ζ από το Σ, καθώς αυτό δεν υπάρχει στην δική μου γλώσσα. Θεωρώ ότι μπορούν να διατηρηθούν τα ήθη και τα έθιμα μιας μητρικής γλώσσας σε έναν άλλο τόπο με τη βοήθεια της οικογένειας και κατά πόσο είναι αποφασισμένη να τα μεταδώσει στα παιδιά. Τέλος θεωρώ απαραίτητη την εκμάθηση της μητρικής μου γλώσσας από τα παιδιά μου καθώς πιστεύω ότι αποτελεί μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς αφενός και αφετέρου διευκολύνει την εκμάθηση και άλλων ξένων γλωσσών.

2η Συνέντευξη

Η μητρική μου γλώσσα είναι η αλβανική. Λείπω περίπου 19 χρόνια από τον τόπο καταγωγής μου. Με δυσκόλεψε αρκετά ο προφορικός λόγος, δηλαδή η δυνατότητα να μιλήσω στην ελληνική γλώσσα. Πράγματι υπάρχει δυσκολία στην διατήρηση των ηθών, εθίμων και της μητρικής γλώσσας σε έναν άλλο τόπο καθώς τα αλβανικά έθιμα είναι διαφορετικά από τα ελληνικά. Πλέον όμως, μετά από τόσα χρόνια στην Ελλάδα μπορούμε να γιορτάσουμε και ελληνικά και αλβανικά έθιμα. Η διατήρηση της μητρικής μου γλώσσας δεν είναι δύσκολη καθώς όλη η οικογένεια στο σπίτι μιλάμε αλβανικά.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης