Το πρώτο τηλέφωνο

νέο μπελ2 - 1

Από τον Γιώργο Δελήμπαλτα, μαθητή του Γ΄3 τμήματος Γυμνασίου.  

Το τηλέφωνο είναι μια συσκευή που επιτρέπει τη συνομιλία μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε απόσταση. Πριν εφευρεθεί με τη σημερινή του μορφή, χρησιμοποιούσαν το τηλέφωνο με σωλήνες, το τηλέφωνο με σκοινί και άλλους τύπους.

Ο Γρ. Μπελ μιλά στο τηλέφωνο      Ο Γραχαμ Μπελ με την οικογ του

Αριστερά: Ο Γράχαμ Μπελ μιλά στο τηλέφωνο / Δεξιά: Ο Γκράχαμ Μπελ με την οικογένειά του

Στις 10 Μαρτίου 1876 ο Γράχαμ Μπελ πέτυχε για πρώτη φορά τη μετάδοση φωνής με ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το πρώτο αυτό τηλέφωνο αποτελούσαν δύο ακουστικά και μια γραμμή από δύο καλώδια που ένωνε τα ακουστικά. Κάθε ακουστικό αποτελούνταν από μία ελαστική μεμβράνη από σίδερο, τοποθετημένη μπροστά από σιδηρομαγνητικό πυρήνα και γύρω από αυτόν ήταν τυλιγμένος ένας μονωμένος αγωγός. Τα δύο ακουστικά χρησιμοποιούνταν συγχρόνως ως δέκτες και πομποί. Όταν κάποιος μιλούσε μπροστά σε μία συσκευή, η ταλάντωση της μεμβράνης μετέβαλε το μαγνητικό πεδίο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ρεύματα «εξ επαγωγής» στον αγωγό που ήταν τυλιγμένος γύρω από τον πυρήνα. Τα ρεύματα αυτά μεταδίδονταν διαμέσου των καλωδίων στην άλλη συσκευή, όπου προκαλούσαν μεταβολή του μαγνητικού πεδίου. Αυτή η μεταβολή προκαλούσε την ταλάντωση της μεταλλικής μεμβράνης κι έτσι αναπαραγόταν η ανθρώπινη ομιλία.

1896 Σουηδία                 Ξύλινο τοίχου

Αριστερά: Τηλεφωνική συσκευή, 1896, Σουηδία / Δεξιά: Ξύλινο τηλέφωνο τοίχου

 

Στιγμιότυπο 2017-11-18, 3.09.04 μμ

Τηλέφωνο που χρησιμοποιούσαν Αμερικανοί στρατιώτες κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Έτσι λειτουργούσε με λίγα λόγια το πρώτο τηλέφωνο, του οποίου ο αρχικός σκοπός ήταν να μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν ενώ βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη. Σήμερα διαπιστώνουμε η εξέλιξή του υπήρξε ραγδαία. Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες τα κινητά τηλέφωνα δεν είναι απλώς συσκευές τηλεφωνίας αλλά οι τεχνικές τους δυνατότητες και ο τρόπος χρήσης τους τα καθιστούν ισχυρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ποιος ξέρει λοιπόν τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών…!

Πηγή: Επιστήμη και Ζωή, τόμος 17

Φωτογραφίες: Βικιπαίδεια

Σχολιάστε

Top