2.ΤΟ ΟΝΟΜΑ “HALLOWEEN” – ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΝΝΑΣ

 

2

The Halloween celebrated today has elements of several different religions and cultural traditions. The name Halloween is an abbreviation of «All Hallows Eve» a traditional name for the Catholic holiday of All Saints’ Day. 

        Η γιορτή του Halloween  σήμερα έχει στοιχεία από αρκετές διαφορετικές θρησκείες και πολιτιστικές παραδόσεις. Το όνομα Halloween είναι μια συντομογραφία του «AllHallows’ Eve» ένα παραδοσιακό όνομα για την παραμονή της καθολικής γιορτής των Αγίων Πάντων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΝΝΑΣ

Σχολιάστε

Top