3. Καταγωγή Halloween – Τσουρπή Αναστασία & Γεωργιάδης Ανέστης

 

    The origin of Halloween has her roots from the ancient pagan Celt festival of [Samhain].Celtic people lived 2.000 year before in a place that today is 

Ireland, United kingdom .They celebrated New year in 1st  November. The Celts believed

that the living could visit the dead.

     

H καταγωγή του Χαλογουίν έχει τις ρίζες της στο αρχαίο παγανιστικό Κελτικό φεστιβάλ του (Σάμχεν). Οι Κέλτες έζησαν πρίν 2000 χρόνια σε μια περιοχή που σήμερα είναι η Ιρλανδία  και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά την 1η Νοεμβρίου. Οι Κέλτες πίστευαν ότι οι ζωντανοί μπορούν να συναντηθούν και με τους νεκρούς.

 

 

 

 

2a

Σχολιάστε

Top