Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Από το σχολικό έτος 2013-2014 τέθηκαν σε εφαρμογή οι αλλαγές στο Λύκειο, με πρώτο πεδίο επίδρασης την Α” Λυκείου. Αν και μένουν πολλά ακόμη να διευκρινιστούν, οι βασικότερες μεταρρυθμίσεις που αφορούν το Νέο Λύκειο προβάλλονται στην ακόλουθη παρουσίαση που επιμελήθηκε ο φιλόλογος Δημήτρης Σακελλαρίου.


Σχολιάστε

Top