Σημείο τομής των Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών

Είναι γνωστό σε όλους ότι οι Θεωρητικές και οι Θετικές Επιστήμες έχουν αμέτρητα πράγματα να «χωρίσουν». Γι’ αυτόν τον λόγο κάθε μαθητής Λυκείου βρίσκεται σε δύσκολη θέση, όταν καλείται να κάνει αυτή την ξεχωριστή επιλογή μεταξύ των Αρχαίων, της Φιλοσοφίας, της Ιστορίας και των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας…..

Σίγουρα τα Μαθηματικά και η Φιλοσοφία είναι δύο διαφορετικές επιστήμες κυρίως στην εποχή μας, όπου κάθε επιστήμη προσπαθεί να εξειδικεύεται . Γι’ αυτό άλλωστε η βαθιά και σημαντική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα Μαθηματικά και τη Φιλοσοφία έχει αποδυναμωθεί.

Σ’ αυτό σίγουρα έχει βοηθήσει η ανάπτυξη της τεχνολογίας που συμβάλλει στον πλήρη διαχωρισμό κάθε επιστήμης. Ο σημερινός επιστήμονας μελετά και ερμηνεύει μόνο τα δικά του «γνωστικά μονοπάτια »˙  φοράει παρωπίδες και αδιαφορεί για τις αρχές των άλλων επιστημών.

Ας θυμηθούμε τον Πλάτωνα, ο οποίος φρόντισε να περάσει ένα σημαντικό μήνυμα με την εξής επιγραφή στο κτήριο της φημισμένης Ακαδημίας του:

image001

Είναι φανερή η στάση αυτού του καθαρά θεωρητικού επιστήμονα απέναντι στα Μαθηματικά!!!

Στην αρχαιότητα και τη βυζαντινή περίοδο  υπήρχαν  πολλοί γνωστοί φιλόσοφοι-μαθηματικοί. Ο Θαλής, ο Δικαίαρχος, ο Ιππόδαμος, ο Ξενοκράτης, ο Ίππασος, ο Λέων ( βυζαντινή σχολή Μαγναύρας ) κ.α.  Στη σύγχρονη εποχή, ο γνωστός μαθηματικός Μπέρναρντ Μπολζάνο διατύπωσε την εξής φράση: « Ένας αδύνατος μαθηματικός δεν θα γίνει ποτέ δυνατός φιλόσοφος». Η σχέση, λοιπόν, που συνδέει Μαθηματικά και Φιλοσοφία, αλλά και γενικότερα Θεωρητικές και Θετικές επιστήμες είναι τόσο δυνατή που δεν περνά απαρατήρητη από κανέναν.

Ο βασικός συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο επιστημών είναι η έννοια της Λογικής. Όποιος γνωρίζει κάποια Θεωρητική ή Θετική επιστήμη έχει επίγνωση της βασικής τους Λογικής. Είτε Μαθηματικά είτε Αρχαία  ο τρόπος σκέψης είναι περίπου ο ίδιος. Η λογική της απόδειξης, της πλήρους τεκμηρίωσης, της αιτιολόγησης είναι κοινή και για τις δύο επιστήμες.

ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ

Οι Θεωρητικές και Θετικές επιστήμες αναπτύσσονται ταυτόχρονα, όσο διαφορετικές και αν είναι. Αλληλοϋποστηρίζονται για να αναπτυχθούν.

Έχοντας κοινή Λογική, εφαρμόζοντας τους ίδιους νοηματικούς κανόνες, οι δύο επιστήμες συμπλέουν αρμονικά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όποιος είναι καλός στη Σύνταξη των αρχαίων κειμένων είναι και στα Μαθηματικά ή το αντίστροφο. Αφού τα τόσο τα Μαθηματικά όσο και η Σύνταξη είναι Λογική.

Κάθε μαθηματική ανακάλυψη είναι προϊόν φιλοσοφικών αναζητήσεων. Κάθε μαθηματικό μοντέλο χρειάζεται τη συμβολή της Φιλοσοφίας. Κάθε φιλοσοφική ρήση αποτελεί πηγή για τους θετικούς επιστήμονες, δίνοντας ευκαιρίες να ανακαλύψουν  νέες πτυχές του αντικειμένου τους.

Υπάρχει, λοιπόν, τόσο μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις Θεωρητικές και τις Θετικές Επιστήμες;

Κατερίνα Β. & Σταμάτης Β.

Σχολιάστε

Top