Το τρίγωνο του Πασκάλ

figurate-numbers1Ο Blaise Pascal ήταν Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και θρησκευτικός φιλόσοφος που συνέβαλε στην ανάπτυξη πολλών περιοχών των μαθηματικών.

Δούλεψε στις Κωνικές Τομές στην Προβολική Γεωμετρία και σε συνεργασία με τον Fermat βοήθησε στη θεμελίωση της θεωρίας των πιθανοτήτων. Διατύπωσε αυτό που ονομάζουμε νόμο του Pascal στην πίεση και διέδωσε ένα θρησκευτικό δόγμα που δίδαξε την εμπειρία του Θεού μέσω της καρδιάς παρά μέσω του λόγου.

Το Τρίγωνο του Pascal

Το τρίγωνο του Pascal κατασκευάζεται όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα.

images

Έχει τις εξής ιδιότητες:

  • Η 1η  γραμμή έχει 1 αριθμό, η 2η γραμμή έχει 2 αριθμούς, η 3η  γραμμή έχει 3 αριθμούς, κτλ. Η ν-οστή γραμμή έχει ν αριθμούς.
  • Οι αριθμοί της ν-οστής γραμμής είναι συντελεστές του αναπτύγματος
  • Το άθροισμα των αριθμών κάθε γραμμής είναι ίσο με μια δύναμη του 2
  • Οι αριθμοί   1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… που είναι τα αθροισμάτα των αριθμών  του σχήματος, είναι οι όροι της ακολουθίας που είναι γνωστή με το όνομα «ακολουθία Fibonacci». Ο κάθε όρος της ακολουθίας αυτής από τον τρίτο και μετά είναι ίσος με το άθροισμα των δυο προηγούμενων: 2=1+1, 3=2+1, 5=3+2…

 

fibonacci-sequence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top